Menu
Home Page

Dosbarth 3 / Class 3

Croeso i ddosbarth 3!

Welcome to Dosbarth 3!

 

 

Athrawes : Mrs Emma James

Cynorthwy-ydd: Miss Stephanie Elliott

Miss Bloor is with us this term on her teacher training placement

 

Mae yna 30 o blant yn y dosbarth.

There are 30 in the class.

 

 

Ymarfer Corff ar Ddydd Iau.

P.E on a  Thursday.

 

Arian tost am dymor yr Hydref yw £6.00.

Toast money for the Autumn term is £6.00.

 

 

Rydyn ni mas ar yr iard yn ddyddiol felly dewch i'r ysgol wedi gwisgo yn addas!

We are out on the yard learning everyday. Please ensure your child has a warm and waterproof coat

 

 

 

 

Sut i fod yn garedig

Sut i fod yn garedig 1
Sut i fod yn garedig 2
Sut i fod yn garedig 3
Sut i fod yn garedig 4
Sut i fod yn garedig 5
Sut i fod yn garedig 6
Sut i fod yn garedig 7

Dyma’r ffordd i ddweud helo yn y bore!

Still image for this video

Caredigrwydd / kindness

Caredigrwydd / kindness 1
Caredigrwydd / kindness 2
Caredigrwydd / kindness 3
Caredigrwydd / kindness 4
Caredigrwydd / kindness 5
Caredigrwydd / kindness 6

Ffrainc

Ffrainc 1
Ffrainc 2
Ffrainc 3
Ffrainc 4
Ffrainc 5

Petit dejeuner

Petit dejeuner 1
Petit dejeuner 2
Petit dejeuner 3
Petit dejeuner 4
Petit dejeuner 5
Petit dejeuner 6
Petit dejeuner 7
Petit dejeuner 8

Vive La France

Vive La France 1
Vive La France 2
Vive La France 3
Vive La France 4
Vive La France 5

Vive la France

Vive la France 1
Vive la France 2
Vive la France 3
Vive la France 4
Vive la France 5
Vive la France 6

Vive La France!

Vive La France! 1
Vive La France! 2
Vive La France! 3
Vive La France! 4

Babi Tedi

Babi Tedi 1
Babi Tedi 2
Babi Tedi 3
Babi Tedi 4
Babi Tedi 5
Babi Tedi 6

Geiriau allweddol

Still image for this video

Hwiangerddi

Still image for this video

Hwiangerddi

Still image for this video

Peidiwch â rhannu ......ar y we

Still image for this video
Things we shouldn’t share on the internet.

Bondiau rhif i 10

Still image for this video

Bondiau rhif i 10

Bondiau rhif i 10 1
Bondiau rhif i 10 2
Bondiau rhif i 10 3
Bondiau rhif i 10 4

Sut i fod yn saff ar y we

Still image for this video

Bondiau rhif i 10

Bondiau rhif i 10 1
Bondiau rhif i 10 2
Bondiau rhif i 10 3
Bondiau rhif i 10 4
Bondiau rhif i 10 5
Bondiau rhif i 10 6
Bondiau rhif i 10 7
Bondiau rhif i 10 8
Bondiau rhif i 10 9
Bondiau rhif i 10 10
Bondiau rhif i 10 11

Trip i’r Parc. Chwilio am ddail coch, melyn, brown, porffor, gwyrdd ac Oren. Creu lluniau a joio. Pwy oedd a’r deilen fwyaf tybed? Neu’r lleiaf? 

Y Parc

Y Parc 1
Y Parc 2
Y Parc 3
Y Parc 4
Y Parc 5
Y Parc 6
Y Parc 7
Y Parc 8
Y Parc 9
Y Parc 10
Y Parc 11
Y Parc 12
Y Parc 13
Y Parc 14
Y Parc 15
Y Parc 16
Y Parc 17
Y Parc 18
Y Parc 19
Y Parc 20

Babi Tedi

Babi Tedi 1
Babi Tedi 2
Babi Tedi 3
Babi Tedi 4
Babi Tedi 5
Babi Tedi 6

Y Gadair Goch

Ble mae Babi Tedi’n mynd? Where is Baby Teddy going?

I’r lleuad! To the Moon!

 

Bondiau Rhif I 10

Bondiau Rhif I 10 1
Bondiau Rhif I 10 2
Bondiau Rhif I 10 3
Bondiau Rhif I 10 4

Craterau

Craterau 1
Craterau 2
Craterau 3
Craterau 4

Creu craterau fel sydd ar y lleuad. 

Creating craters that are on the moon.

Beth Nesaf? Whatever Next?

Beth Nesaf? Whatever Next? 1
Beth Nesaf? Whatever Next? 2
Beth Nesaf? Whatever Next? 3
Beth Nesaf? Whatever Next? 4
Beth Nesaf? Whatever Next? 5
Beth Nesaf? Whatever Next? 6
Beth Nesaf? Whatever Next? 7
Beth Nesaf? Whatever Next? 8
Beth Nesaf? Whatever Next? 9
Beth Nesaf? Whatever Next? 10
Beth Nesaf? Whatever Next? 11
Beth Nesaf? Whatever Next? 12
Beth Nesaf? Whatever Next? 13
Beth Nesaf? Whatever Next? 14
Beth Nesaf? Whatever Next? 15

Adrodd stori ‘Beth Nesaf?’

 

 

 

 


Top