Menu
Home Page

Dosbarth 3 / Class 3

Croeso i ddosbarth 3!

Welcome to Dosbarth 3!

 

 

Athrawes : Mrs Emma James

Cynorthwy-ydd: Miss Stacey Saunders

Miss Bloor is with us this term on her teacher training placement

 

Mae yna 29 o blant yn y dosbarth.

There are 29 in the class.

 

 

Ymarfer Corff ar Ddydd Iau.

P.E on a  Thursday.

 

Arian tost am dymor yr Hydref yw £6.00.

Toast money for the Autumn term is £6.00.

 

 

Dydd Gwener Gwirion ar ddydd Gwener dewch i'r ysgol wedi gwisgo yn addas!

Every Friday we have Dydd Gwener Gwirion where we spend most of the day outside learning. Please ensure your child has a warm and waterproof coat every Friday.

 

 

 

 

Urdd

Daeth Darcy o'r Urdd i ymarfer sgiliau rygbi gyda'r plant.

Darcy from the Urdd came to practise rugby skills with the children.

Rygbi

Rygbi 1

Postio Llythyron

Dyma ni yn postio llythyron i Mam, Dad a Sion Corn i ddweud diolch am y Nadolig.

Here we are posting our letters to Mam, Dad and Sion Corn to say thank you for Christmas.

Dweud Diolch!

Dweud Diolch! 1
Dweud Diolch! 2

Zoolab

Waw! Gwelon ni llawer o drychfilod. We saw lots of minibeasts!

Zoolab

Zoolab 1
Zoolab 2
Zoolab 3
Zoolab 4
Zoolab 5

Trip Nadolig

Parc Gwledig Cwm Dâr  / Dare Valley Country Park

Sion Corn

Sion Corn 1
Sion Corn 2

Priodas y Flwyddyn / Wedding of the Year

Ar ddydd Gwener dathlon in priodas Leila a Jonah yn Eglwys Saint Ioan. Cafon ni hwyl mawr yn y parti priodas.

On Friday we celebrated a wedding. Leila and Jonah from class 4 were married at St Johns, Ton Pentre. We had so much fun. Thank you to Father Haydn and Mr Padfield in making this celebration a realistic one. 

Priodas y Flwyddyn

Priodas y Flwyddyn 1
Priodas y Flwyddyn 2
Priodas y Flwyddyn 3
Priodas y Flwyddyn 4
Priodas y Flwyddyn 5
Priodas y Flwyddyn 6

Ymarfer Ffurfio

Rydyn ni wedi bod yn ymarfer ffurfio bore 'ma ar yr iard. Edrychwch beth rydyn ni'n gallu ysgrifennu!

Ffurfio

Ffurfio 1
Ffurfio 2
Ffurfio 3
Ffurfio 4
Ffurfio 5
Ffurfio 6
Ffurfio 7
Ffurfio 8
Ffurfio 9
Ffurfio 10
Ffurfio 11
Ffurfio 12

Priodas

Rydyn ni wedi bod yn dysgu am briodas. Rydyn ni wedi bod yn creu gwahoddiadau, adeiladu geirfa addas gyda thoes, chwarae rol yn y Patisserie ac adeiladau geirfa priodasol gyda llythrennau magnetig.

Gwahoddiadau

Gwahoddiadau 1
Gwahoddiadau 2
Gwahoddiadau 3
Gwahoddiadau 4

Dilyniannau Rhifau

Rydyn ni wedi bod yn adrodd rhifau mewn dilyniannau syml gan ddechrau ar wahanol bwyntiau a chymharu rhifau hyd at 20 a'u rhoi yn eu trefn.

Dilyniannau Rhifau

Dilyniannau Rhifau 1
Dilyniannau Rhifau 2

Yr Hydref

Aethon ni am dro i'r parc i edrych ar y coed. Gwelon ni llawer o bethau diddorol. Gwelodd Mabli wiwer yn edrych am fwyd. Roedd y coed yn enfawr. Gwelon ni dail ym mhobman. Dail oren, coch, brown, gwyrdd a melyn. Pwy ffeindiodd y deilen fwyaf tybed? Ife Jenson neu Bailey?

We went to the Park to look at the Autumn trees. We saw lots of interesting things. Mabli saw a squirrel looking for food. The trees were huge. There were leaves everywhere. Some orange, red, brown, green and yellow. Who found the largest leaf I wonder. Was it Jenson or Bailey?

 

The Leaf Hunt

The Leaf Hunt 1
The Leaf Hunt 2
The Leaf Hunt 3
The Leaf Hunt 4
The Leaf Hunt 5
The Leaf Hunt 6
The Leaf Hunt 7
The Leaf Hunt 8

HEADBANZ

Rydyn ni wedi bod yn chwarae'r gem 'Headbanz' i ddysgu pethau newydd am ein thema 'Y Priodas' ond hefyd yn gwella ein sgiliau llafar.

Aethon ni ati i fynegi barn o fewn y grwp i flaenoriaethu'r bwydydd pwysicaf mewn priodas. Roedd llawer yn meddwl taw'r Gacen Briodas oedd y pwysicaf. Y lleiafrif oedd yn meddwl taw losin oedd y pwysicaf.

We have been playing the game 'Headbanz' to learn new interesting facts bout our theme 'The Wedding'. We had to ask lots of questions.

We also had a chance to express our views on food in a wedding. Lots of us thought that the cake was important but some of us thought that sweets were important.

Headbanz a Diemwnt 4

Headbanz a Diemwnt 4 1
Headbanz a Diemwnt 4 2
Headbanz a Diemwnt 4 3

Dydd Gwener Gwirion

Cafon ni hwyl lawr y parc yn chwilio am ddail unwaith eto. Aethon ni ati i ysgrifennu enwau gydag offer yr Hydref.

We had lots of fun down the park on Friday looking at the leaves. We had a chance to form our names by using what was around us.

 

Dydd Gwener Gwirion

Dydd Gwener Gwirion 1
Dydd Gwener Gwirion 2
Dydd Gwener Gwirion 3
Dydd Gwener Gwirion 4
Dydd Gwener Gwirion 5
Dydd Gwener Gwirion 6
Dydd Gwener Gwirion 7
Dydd Gwener Gwirion 8
Dydd Gwener Gwirion 9
Dydd Gwener Gwirion 10
Dydd Gwener Gwirion 11
Dydd Gwener Gwirion 12

Top