Menu
Home Page

Dosbarth 4 / Class 4

Croeso i ddosbarth 4

 

Athrawes ddosbarth- Mrs Michaela Halls

Cynorthwyes ddosbarth- Miss Nicola Sweet

 

Yn nosbarth 4, mae 30 plant i gyd. Mae 22 ohonynt ym mlwyddyn 2 ac 8 ohonyn ym mlwyddyn 1. In class 4, we have 30 children in total. 22 of whom are in year 2 and 8 are in year 1. 

 

Ymarfer Corff pob dydd Mercher.

PE every Wednesday.

 

 

Llyfrau darllen a gwaith cartref i'w dychwelyd pob Dydd Mercher.

Reading books and homework to be returned very Wednesday.

 

Profion sillafu pob Dydd Gwener.

Spelling tests are every Friday.

Stori Beth Nesaf gan Jill Murphy/ Whatever Next story by Jill Murphy

 

Y tymor hwn, rydym yn astudio'r stori Beth Nesaf. Rydym yn mwynhau dysgu'r stori ar ffurf Pie Corbett a gwneud gwaith sy'n gysylltiedig â'r stori.

 

This term we are studying the story Whatever Next. We are enjoying learning the story in the form of Pie Corbett, and we are thoroughly enjoying producing pieces of work based upon the story.

Gweithgareddau tu fas/ Outside activities

Sillafu geiriau allweddol/ spelling key words

Still image for this video

Sillafu geiriau allweddol/ Spelling key words

Still image for this video

Stori Beth Nesaf wedi’i pherfformio gyda symudiadau. Whatever next story performed with actions.

Still image for this video
Dysgom ni’r stori dros 5 wythnos a phenderfynom ar symudiadau i ein helpu gofio’r stori. We learnt the story over 5 weeks and we chose certain actions to help us remember the story.

Y Gofod/ Space

 

Image result for space

 

Rydym mor gyffrous i ddysgu ffeithiau diddorol am y gofod. Mae'n wych!

 

We are so excited to learn many interesting facts about Space. It's fascinating!

 

Ein gwaith am y gofod/ Our work on Space

Ffeithiau am y gofod/ Facts about space

Still image for this video
Dyma gasgliad o ffeithiau dysgom ni am y gofod fel partneriaid. Defnyddiom ni’r sgrin werdd i deithio i’r gofod! Here is a collection of facts we learnt about space. We used the green screen to travel to space!

Dilynwch ein Datblygiad Mathemaegol/ Follow our Mathematical Development

Odrifau ac eilrfau/ Odd and even numbers

Picture 1 Didoli odrifau/eilrifau/ Sorting odd/even numbers
Picture 2 Didoli odrifau/eilrifau/ Sorting odd/even numbers
Picture 3 Didoli odrifau/eilrifau/ Sorting odd/even numbers
Picture 4 Didoli odrifau/eilrifau/ Sorting odd/even numbers
Picture 5 Postio odrifau/eilrifau/ Posting odd/even numbers
Picture 6 Postio odrifau/eilrifau/ Posting odd/even numbers

Dosrannu degau ac unedau/ Partitioning tens and units

 

Picture 1 Gyda blocia/ With blocks
Picture 2 Dosrannu degau ac unedau
Picture 3 Gyda chardiau gwerth lle/ With place value cards
Picture 4 Gyda numicons/ With numicons
Picture 5 Gyda blociau/ With blocks
Picture 6 Gyda chardiau gwerth lle/ With place value cards
Picture 7 Gyda chardiau gwerth lle/ With place value cards
Picture 8 Gem ddigidol/ Digital games
Picture 9 Dosrannu degau ac unedau
Picture 10 Gem ddis/ Dice games
Picture 11 Gyda blociau/ With blocks
Picture 12 Gyda chardiau gwerth lle/ With place value cards

Trefnu ac ysgrifennu rhifau/ Ordering and writing numbers

Picture 1 Ysgrifennu a threfnu rhifau/ Writing and ordering
Picture 2 Ysgrifennu a threfnu rhifau/ Writing and ordering
Picture 3 Ysgrifennu a threfnu rhifau/ Writing and ordering
Picture 4 Ysgrifennu a threfnu rhifau/ Writing and ordering
Picture 5 Ysgrifennu a threfnu rhifau/ Writing and ordering
Picture 6 Ysgrifennu a threfnu rhifau/ Writing and ordering

Bondiau 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20

Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20

Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 1 Gyda numicon
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 2 Our strictly number bonds to 10 partners
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 3 Our strictly number bonds to 10 partners
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 4 Number bonds to 10 with building blocks.
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 5 Number bonds to 10 with building blocks.
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 6 Bonidau 10/ Number bonds to 10 with pupils!
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 7 Bonidau 10/ Number bonds to 10 with pupils!
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 8 Number bonds to 10 with building blocks.
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 9 Number bonds to 10 with building blocks.
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 10 Number bond games
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 11 Number bond games
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 12 Number bond games
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 13 Bondiau 10 gyda chownteri
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 14 Bondiau 20 ar y cyfrifiadur
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 15 Bondiau 10 gyda chownteri
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 16 Gem byngo bondiau 20
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 17 Bondiau 20 gyda natur!Number bonds to 20 in nature
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 18 Bondiau 20 gyda natur!Number bonds to 20 in nature
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 19 Bondiau 20 gyda natur!Number bonds to 20 in nature
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 20 Bondiau 20 gyda natur!Number bonds to 20 in nature
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 21 Bondiau 20 gyda natur!Number bonds to 20 in nature
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 22 Gemau bondiau 20
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 23 Gyda numicon
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 24 Gyda numicon

Pupils helping each other to understand number bonds

Still image for this video

Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences

Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 1 Trefnu degau/ Ordering tens
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 2 Cyfri fesul 10/ Counting in tens
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 3 Trefnu degau/ Ordering tens
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 4 Trefnu setiau o 2/ Ordering in two’s
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 5 Cyfri fesul 5/ Counting ni 5’s
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 6 Creu setiau o 2/ creating sets of 2
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 7 Dilyniannau rhif fesul 2
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 8 Number sequences in two’s
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 9 Number sequences in two’s
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 10 Dilyniannau rhif fesul 5
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 11 Dilyniannau rhif fesul 1
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 12 Number sequences in one’s
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 13 Dilyniannau rhif fesul 10
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 14 Number sequences in tens
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 15 Dilyniannu rhif fesul 10
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 16 Number sequences in tens

Bwyd casglodd Dosbarth 4 am Fanc Bwyd y Rhondda/ Food that Class 4 collected for the Rhondda Food Bank. Diolch yn fawr iawn!

Bwyd casglodd Dosbarth 4 am Fanc Bwyd y Rhondda/ Food that Class 4 collected for the Rhondda Food Bank. Diolch yn fawr iawn! 1 Diolch am eich cyfraniad i’r banc bwyd y Rhondda.
Bwyd casglodd Dosbarth 4 am Fanc Bwyd y Rhondda/ Food that Class 4 collected for the Rhondda Food Bank. Diolch yn fawr iawn! 2 Thank you for your contribution to Rhonddafoodbank

Diolch i Kerbcraft am helpu i ni fod yn ddiogel ar yr rhewl/ Thanks to Kerbcraft for helping us to be safer on the roads.

Diolch i Kerbcraft am helpu i ni fod yn ddiogel ar yr rhewl/ Thanks to Kerbcraft for helping us to be safer on the roads. 1
Diolch i Kerbcraft am helpu i ni fod yn ddiogel ar yr rhewl/ Thanks to Kerbcraft for helping us to be safer on the roads. 2
Diolch i Kerbcraft am helpu i ni fod yn ddiogel ar yr rhewl/ Thanks to Kerbcraft for helping us to be safer on the roads. 3
Diolch i Kerbcraft am helpu i ni fod yn ddiogel ar yr rhewl/ Thanks to Kerbcraft for helping us to be safer on the roads. 4

Ein hwythnos aml-ddiwylliant/ Our multicultural week

‘India’

 

Yr wythnos hon, astudiom ni India a dysgom lawer o bethau diddorol am y wlad. Edrychom ni ar batrymau Rangoli a’u llinell gymesur,  dysgom ni ffeithau am y wlad, crëom grefft yn seiliedig ar ŵyliau’r crefydd, edrychom ar wisg a dawns draddodiadol y wlad. Mwynheuon ni gymaint! 

 

This week, we have been learning about India as part of our multicultural week. We have studied Rangoli patterns and their symmetry, we learnt many intertesting facts about the country, we created crafts based on the country’s festivals as well as learning about India’s culture. We have thoroughly enjoyed ourselves!

Fideo o’n gwaith ni yr wythnos hon

Still image for this video
Picture 1

Top