Menu
Home Page

Llythyron / Letters

Edrychwch ar y dudalen hon i weld unrhyw lythyr rydyn ni wedi anfon adref.

Check this page for any letters that we have sent home.

Dechrau`r Tymor / Start of term

Ffurflen wyliau / Holiday Notification Form

Caniatad lluniau ar y we / trydar / Consent for photos on the internet and Twitter

Caniatad Ardal Leol/ Local Area consent form

Dyddiadau tymor 2017-18 Term Dates

Clwb TGCh / ICT Club

Pamffled dyddiadau Tymor yr Hydref / Autumn term pamphlet

Aelodaeth yr Urdd / Urdd membership

Diogelwch Clwb Brecwast ac Ysgol / Breakfast Club and School Safety

Presenoldeb / Attendance

Jambori`r Urdd Jambori

Gwyliau 2018-19 / School holidays 2018-19

Nosweithiau Ffilm / Film Evenings

Dyddiadau ail-hanner tymor yr Hydref / Second Autumn half term dates

Disgo Nadolig / Christmas Disco

Llwyddiannau`r Gala Results

Sioe Ysgol Gyfun Cwm Rhondda Show

Cau`r Ysgol ar fyr rhybudd / School closure at short notice

Trefniadau diwedd Cyngerdd Nadolig Bl 3 - 6 / End of Chrsitmas concert arrangements for pupils in Years 3 - 6

Dyddiadau Tymor y Gwanwyn / Spring Term Dates

Disgo Santes Dwynwen / St. Dwynwen`s Disco

Gemau pel-droed / Football games

Noson ddiogelwch ar-lein / On-line safety evening


Top