Menu
Home Page

Llythyron / Letters

Edrychwch ar y dudalen hon i weld unrhyw lythyr rydyn ni wedi anfon adref.

Check this page for any letters that we have sent home.

Llythyron cyffredinol am y flwyddyn 2017-18 /

General letters for the year 2017-18

Ffurflen wyliau / Holiday Notification Form

Caniatad lluniau ar y we / trydar / Consent for photos on the internet and Twitter

Caniatad Ardal Leol/ Local Area consent form

Cytundeb Defnydd Derbyniol o`r Rhyngrwyd / Acceptable use of the Internet

Cau`r Ysgol ar fyr rhybudd / School closure at short notice

Presenoldeb / Attendance

Dyddiadau tymor 2017-18 Term Dates

Diogelwch Clwb Brecwast ac Ysgol / Breakfast Club and School Safety

Gwyliau 2018-19 / School holidays 2018-19

Llythyron Tymor yr Haf 2018

Summer term 2018 letters

Gwersyll yr Urdd yn yr Haf / Urdd camp during the Summer

Dyddiadau`r tymor / Term Dates

Cylchlythyr yr Haf gan y Nyrs / Summer Newsletter from the Nurse

Ymweliad y Nyrs i Ferched Bl 5 / Nurse visit for Year 5 girls

Ymweliad y Nyrs i Flwyddyn 6 / Year 6 Nurse visit

Canlyniadau Celf a Chrefft yr Urdd Arts and Crafts results

Poster Gofal Plant / Childcare flyer

Llythyron Tymor yr Hydref 2017

Autumn Term 2018 Letters

Clwb TGCh / ICT Club

Dechrau`r Tymor / Start of term

Pamffled dyddiadau Tymor yr Hydref / Autumn term pamphlet

Aelodaeth yr Urdd / Urdd membership

Jambori`r Urdd Jambori

Nosweithiau Ffilm / Film Evenings

Dyddiadau ail-hanner tymor yr Hydref / Second Autumn half term dates

Disgo Nadolig / Christmas Disco

Llwyddiannau`r Gala Results

Sioe Ysgol Gyfun Cwm Rhondda Show

Trefniadau diwedd Cyngerdd Nadolig Bl 3 - 6 / End of Chrsitmas concert arrangements for pupils in Years 3 - 6

Llythyron Tymor y Gwanwyn 2018

Spring Term 2018 Letters

Dyddiadau Tymor y Gwanwyn / Spring Term Dates

Disgo Santes Dwynwen / St. Dwynwen`s Disco

Gemau pel-droed / Football games

Noson ddiogelwch ar-lein / On-line safety evening

Celf a Chrefft yr Urdd / Urdd Arts and Crafts letter

Llwyddiannau Eisteddfod Gylch / Eisteddfod Gylch Success

Llythyr meddygol y Frech Goch / Measels Letter

Llythyr pwysig am ymddygiad / Important letter regarding behaviour

Disgo`r Pasg / Easter Disco


Top