Menu
Home Page

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol / National Reading and Numeracy Tests

Gweler gwybdoaeth isod am y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol. Bydd disgyblion ym mlynyddoedd 2 i 6 yn sefyll y profion hyn bob haf.

Bydd y Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd yn cael eu cynnal yn ystod Mai 3ydd - 10fed o Fai 2017 ar gyfer pob disgybl ym Mlwyddyn 2 i Flwyddyn 6.

 

Please find some useful information below regarding the National Reading and Numeracy tests which are sat by pupils in year 2 to 6 every summer.

 

The National Literacy and Numeracy test will be administered during May 3rd - May 10th 2017 for every pupil in Years 2 to 6.

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr / Information for parents and carers

Reading test Year 4 - 6 English


Top