Menu
Home Page

Clybiau`r Ysgol / School Clubs

Cliciwch ar y linc isod i weld pa glybiau ar ol ysgol sydd yn digwydd yn wythnosol.

Click on the links below to see the exciting activities that are happening in our school.

Clybiau ar ol ysgol Tymor yr Hydref / Autumn Term After school Clubs

  • Pob nos Fercher yn dechrau 14.9.16, Clwb STEM / TGCh i ddisgyblion Blwyddyn 3 i 6 gyda Miss Trow a Mrs Halls o 3.30 tan 4.30 yp.

     Every Wednesday evening, from 3.30-4.30 p.m. STEM / ICT Club for pupils of Years 3 - 6 with        Miss Trow and Mrs Hall beginning 14.9.16.

  • Clwb Chwaraeon pob nos Iau yn dechrau 15.9.16 i ddisgyblion Blwyddyn 3 i 6 gyda Mrs Evans a Mr Rock o 3.30 yp tan 4.30 yp.                                                                                                       Sports Club every Thursday evening from 3.30 - 4.30 p.m. for pupils in Years 3 - 6 with Mrs Evans and Mr Rock beginning 15.9.16.

Top