Menu
Home Page

Lluniau / Photos

Croeso i`n horiel lluniau! Mwynhewch edrych trwy ein lluniau.

Welcome to the gallery! Please enjoy browsing our photographs.

Calonnau melyn / Yellow hearts

National Day of Reflection 23/3/21

Still image for this video
Meddwl am eraill / Thinking of others

Diwrnod Trwynau Coch 2021 /Red Nose Day 2021

Still image for this video

Diwrnod y Llyfr 2021

Still image for this video
Pawb yn dathlu Diwrnod y Llyfr / Everyone celebrating World Book Day 2021

Beth yw hoff lyfr y staff tybed ? / What’s the staff’s favourite book I wonder?

Still image for this video

Neges gan ein staff!Message from our staff!!

Still image for this video

Lluniau 2016-17

Diwrnod Roald Dahl Day

Gweithdai Ail-gylchu/ Recycling workshops

Gala`r Urdd Gala

Plant mewn Angen / Children in Need

Prynhawn AMl-ddiwylliant y CS / FP multi-cultural afternoon


Top