Menu
Home Page

Arweinwyr Digidol

Dyma Arweinwyr Digidol eleni/ Here are our Digital Leaders this year:

Dyma Arweinwyr Digidol eleni/ Here are our Digital Leaders this year: 1 Blwyddyn 3- Gabriel Stevens ac Alice Jones
Dyma Arweinwyr Digidol eleni/ Here are our Digital Leaders this year: 2 Blwyddyn 4- Taylor Maunder a Dylan Wedlake
Dyma Arweinwyr Digidol eleni/ Here are our Digital Leaders this year: 3 Blwyddyn 5- Zak Evans a Reilly Perkins
Dyma Arweinwyr Digidol eleni/ Here are our Digital Leaders this year: 4 Blwyddyn 6- Grace Summers a Johnny Stevens

Noson Ddiogelwch ar-lein/ Online Safety evening

 

Ar ddiwrnod diogelwch ar y rhyngrwyd, trefnom noson ddiogelwch ar-lein i’r rhieni, y staff, y gymuned a’r llywodraethwyr. Siaradom am wahanol agweddau o ddiogelwch ar-lein o safbwynt ni fel plant. Hefyd, creom bosteri i hysbysebu’r noson i drydaru a’u  gosod o gwmpas yr ysgol. Gofynnom i Mrs Halls a Stephanie o gymunedau digidol Cymru siarad am fwy o agweddau diogelwch ar-lein ond mwy o safbwynt oedolion.

 

On Safer Internet Day, we arranged an online safety evening for our parents, the staff, the community and the governors. We spoke about different aspects of online safety from our perspective as children. Also, we created a poster to advertise the evening and tweeted it as a reminder. We invited Mrs Halls and Stephanie from Digital Communities Wales to speak about other aspects of online safety, but mainly from a parent's perspective.

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7

Here is the very important message from the Digital Leaders

Still image for this video

Ar fore diwrnod diogelwch ar y rhyngrwyd, aethom ni i bob dosbarth yn yr ysgol i drafod agweddau pwysig o ddiogewlch ar-lein gyda’r disgyblion. Atebon ni unrhyw gwestiynau roedd gan y disgyblion.

 

On the morning of Safer Internet Day, we visited every class within the school to give them an important message about online safety. We answered any questions that the pupils had on the aspects we spoke about. 

 

Picture 1

Top