Menu
Home Page

Croeso / Welcome

Croeso 

Welcome

 

Rydyn ni'n ysgol brysur a chyfeillgar! Bwriad ein gwefan yw rhoi blas i chi o'r ysgol, a rhannu gwybodaeth gyda rhieni, disgyblion a'r gymuned. Mawr obeithiwn y byddwch yn mwynhau ymweld a'n gwefan. Cysylltwch a'r ysgol yn uniongyrchol os oes unrhyw gwestiwn gennych.

 

We are a busy but friendly school, with lots going on. This website aims to give you a taster of the school, as well as providing up to date information for parents, pupils and the wider community.

We hope that you enjoy your visit to our website, and that you find the information you are looking for. Please feel free to contact the school direct with any queries you may have.

 


Top