Menu
Home Page

Dosbarth 1 & 2 2019-20

Croeso i ddosbarthiadau Dinas ac Ystrad

Athrawes- Mrs Evans. 

Dosbarth Dinas (1)- Mrs Davies, Miss Sealey, Miss Saggers a Miss Davies

Dosbarth Ystrad (2)- Mrs Evans a Miss Wilshire. 

 

Dosbarth 1- Dinas

Dosbarth 2- Ystrad

 

Eleni, mae 63 o blant yn yr uned o dan 5. 

There are 63 children in the under 5 unit this year. 

 

Diwrnodau Ymarfer Corff/ Physical Education days:

 

Dosbarth Dinas (1)- Dydd Mercher.

Dosbarth Ystrad (2)- Dydd Mawrth. 

 

Gwaith Cartref/ Homework:

 

Mae gwaith cartref yn dod adref ar ddydd Gwener a gofynnir yn garedig i chi ddychwelyd gwaith cartref erbyn y dydd Mercher canlynol. 

Homework will be sent home every Friday we kindly ask that completed homework is sent back to school by the following Wednesday. 

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Tymor yr Hydref  /  Autumn Term 1

Dathliadau  / Celebrations

 

Diwrnod Roald Dahl.

Diwrnod Roald Dahl.  1

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol.

Am ddiwrnod llawn hud a lledrith! Rydyn ni wedi cyflawni nifer o weithgareddau diddorol heddiw. 

What a magical day! Today, we had great fun completing many interesting activities. 

Wythnos Owain Glyndwr

Wythnos Owain Glyndwr 1

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol.

Yr wythnos hon rydyn ni wedi dysgu am dywysog Owain Glyndŵr. 

This week we've been learning about Owain Glyndŵr. 

Gwisgon ni arfwisg, roedd yr arfwisg yn drwm!

Rydyn ni'n adeiladwyr rhagorol! Aethon ni ati i adeiladu tyrrau castell. We are outstanding builders! We've been busy building castle towers.

Edrychwch ar ein lluniau TGCh ar gestyll. Look at our digital pictures of castles.

Tasg gweithio gydag eraill. Working with others task. Y Celfyddydau Mynegiannol- creu castell. Expressive arts- make a castle.

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

 

Rydyn ni'n cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd! Mwynheuodd Guto Gwybodus y gêm. We are supporting Wales at the Rugby World Cup. Guto Gwybodus thoroughly enjoyed the game. 

Picture 1

Wythnos Ailgylchu

Wythnos Ailgylchu 1

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

 

Yr wythnos hon, rydyn ni wedi dysgu am bwysigrwydd ac effaith ailgylchu ar y byd o'n cwmpas. This week, we've learnt about the importance and effect of recycling on the world around us. 

 

Aethon ni ati i ailgylchu hen bapurau wrth greu papur newydd. We recycled used paper to create new recycled paper. 

 

Diolch Guto Gwybodus am ein helpu! Thank you Guto Gwybodus for helping us! 

Golchi'r hen bapurau o'r ardal beintio. Preparing used paper from the painting area.

Y broses o ailgylchu- creu papur newydd. The recycling process of making recycled paper.

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

 

 

Peintio ein byd o'n cwmpas. Painting the world around us.

Rosh Hashanah

Rosh Hashanah 1

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

 

 Ar y 30ain o Fedi mae pobl Iddewaidd yn dathlu Rosh Hashanah. Dysgom ni am bwysigrwydd bod yn dda a cheisio gwneud y penderfyniadau cywir. Dathlon ni drwy flasu afalau a mêl. 

 

On the 30th of September the Jewish faith celebrate Rosh Hashanah. We learnt about the importance of being good and making the right decisions. We celebrated by tasting apples and honey. 

Diwrnod barddoniaeth

Diwrnod barddoniaeth 1

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Yr wythnos hon, rydyn ni wedi bod yn odli. Gosododd Gwenllian Galluog sialens odli i ni felly ar ddiwrnod barddoniaeth aethon ni ati i gyfansoddi hwiangerdd gan addasu'r gân 'Mi welais Jac y Do'.

This week at school we have been rhyming. Gwenllian Galluog set us a rhyming challenge therefore we composed a nursery rhyme by adapting the song 'Mi welais 'Jac y Do'.

trim.EA0F27EA-D574-4852-8310-88D25861D4CC.MOV

Still image for this video

Yr Hydref

Yr Hydref 1

Rydyn ni wedi dathlu'r Hydref gan ddysgu enwau gwahanol nodweddion megis moch coed, mês, castanau, dail coch, brown ac oren. Gosododd Creu Creu sialens i ni greu lluniau naturiol. Dyma ein lluniau.

Our Autumn celebrations have began! Ceri Creu set us a challenge to create a picture using the natural resources that we've collected on our sensory walks. 

 

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

Dysgu am ddraenogod

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog.

Dosbarth 1- Cyfrifo castanau

Dosbarth 2- Cyfrifo castanau

Cynhaeaf

Cynhaeaf 1
  Unigolion Iach ac Hyderus

I ddathlu'r Cynhaeaf rydyn ni wedi paratoi, coginio a blasus cawl moron a pherlysiau. Roedd Iona Iach wrth ei bodd gydag ein cawl! 

To celebrate the Harvest we have prepared, cooked and tasted carrot and coriander soup. Iona Iach was impressed with our soup! 

 

Blasu'r cawl

Wythnos aml-ddiwylliant

Wythnos aml-ddiwylliant 1

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

 

Yn India, mae'r pobl yn dathlu'r Diwali. Am ddathliad! Rydyn ni wedi dysgu am y wlad yn yr ysgol.   Diwali is a celebration form India. We have had fun learning about Diwali at school. 


Top