Menu
Home Page

Dosbarth Dant y Llew

Dosbarth Dant y Llew

 

Dosbarth Blwyddyn 4 ydyn ni. Mae 24 o ddisgyblion yn ein dosbarth hyfryd ni. Mae'r plant yn weithgar, cymwynasgar ac yn ffrindiau ffyddlon. Rydyn ni'n mwynhau dysgu pethau newydd bob dydd. Ein thema'r tymor hwn ydy'r 1940au ac rydyn ni wedi bod yn dysgu cryn dipyn am Yr Ail Ryfel Byd.

 

We are a Year 4 class. There are 24 pupils in our lovely class. The children work hard, are willing to help others and are faithful friends. We enjoy learning new things every day. Our theme this term is the 1940s and we have been learning about the Second World War.

Dosbarth Dant y Llew 2023

Athrawon/ Teachers:

 

Ein hathrawon ydy Mr Rock a Miss Saggers. Mae Miss Parry yn gwneud ymarfer dysgu yn ein dosbarth ni.

 

Our teachers are Mr Rock and Miss Saggers. Miss Parry is doing teacher training in our class. 

 

I gysylltu gyda Mr Rock/ To contact Mr Rock:

 

Ffoniwch yr ysgol/ Phone the school: 01443 435294

 

Ebost/ E-mail: RockS4@hwbcymru.net

 

Dosbarth Dant y Llew: Amserlen/ Timetable

 

Dydd Mawrth/ Tuesday: Ymarfer Corff/ P.E.

Dydd Iau/ Thursday: Ymarfer Corff/ P.E.

Erbyn dydd Gwener/ By Friday: Dychwelyd llyfrau darllen/ Return reading books.

Calan Gaeaf 2023/ Halloween 2023

Uchafbwyntiau Hanner Tymor 1/ 1st Half Term Highlights


Top