Menu
Home Page

Dosbarth 1 a 2 2021-2022

Croeso i ddosbarthiadau 1 a 2.

 

Athrawes- Mrs Evans. 

Dosbarth 1- Mrs Dunn, Miss Frary, Miss Sealey a Miss Elliott.

Dosbarth 2- Mrs Evans a Mrs Williams. 

 

 

Eleni, mae 57 o blant yn yr uned o dan 5. 

There are 57 children in the under 5 unit this year. 

 

Diwrnodau Ymarfer Corff/ Physical Education days:

 

Dosbarth 1-  Dydd Mawrth/ Tuesday.

Dosbarth 2- Dydd Mercher/ Wednesday. 

 

Gwaith Cartref/ Homework: 

I gael mynediad i waith cartref eich plentyn bydd angen i chi sganio cod qr unigol eich plentyn. 

 

To access your child's homework you will need to scan your child's individual Seesaw qr code. 

 

 

Croeso i chi fy ebostio i ofyn am help a chefnogi 

 You're welcome to email me to ask for help or support:

 

EvansR338@hwbcymru.net

Thema tymor yr Hydref:

Cantre Gwaelod

Y moroedd a thywydd.

Dysgwyr Uchelgeisiol, Galluog

Dinasyddion Egwyddorol, Gwybodus

Cyfranwyr Mentrus, Creadigol

 

Roedd Brenin Gwyddno am goron newydd i wisgo i'r wledd. Aethon ni ati i gynllunio a chreu coron newydd iddo sy'n dilyn patrwm ailadroddus- siâp a lliw.

King Gwyddno wanted a new crown to wear to the feast. We designed and created a new crown for him that follows a repetitive shape and colour pattern.


Top