Menu
Home Page

Gwybodaeth i rieni newydd yr ysgol / Information for new parents of the school

Dyma ambell beth i helpu chi i ddechrau ysgol!

Here are a few things to help you before starting school!

 

 

 

 

Ysgol Gynradd Gymraeg Bronllwyn

Still image for this video

Llyfryn Dechrau Ysgol RCT / Starting School RCT Booklet

Bwydlen 2023-24 / 2023-24 Menu

Amserlen blwyddyn ar gyfer wythnosau cinio / Menu week numbers for the school year

Cynnig Gofal Plant / Childcare Offer

Prosbectws yr Ysgol 2022-23 /School Prospectus 2022-23

Attendance Leaflet Pamphlet 2023-24

Pamffled Presenoldeb 2022-23

Lliwiau'r Enfys

I ddathlu Dydd Miwsig Cymru, mae Cymraeg i Blant wedi creu cyfres o fideos o ganeuon Cymraeg i chi eu defnyddio gartref. I lawrlwytho'r llyfr caneuon cysyllt...

Cân Yr Wyddor 🍎 | The Welsh Alphabet Song

Dyma'r wyddor yn Gymraeg!Am fwy o hwyl dewch i https://S4C.cymru/CywHere's the Welsh alphabet!For more Welsh games, shows and songs, visit https://Cyw.Cymru/en/

Cân Diolch (iaith arwyddo) | Cyw's Thank-you song (Sign language)

Dewch i ddysgu iaith arwyddo gyda Cyw!S4C.cymru/cywLearn to sign with Cyw!S4C.cymru/cyw

Cân Cyfri ar y Bws - Caneuon Cyw Songs

Am ragor o ganeuon, gemau a rhaglenni Cymraeg dewch i http://s4c.cymru/cywFor more songs, games and Welsh programmes click on http://s4c.cymru/cyw


Top