Menu
Home Page

Dosbarth 7 / Class 7 2018-19

 Dosbarth 7/Class 7

 

Athrawes: Miss Williams


Croeso i ddosbarth 7! Mae 28 o blant blwyddyn 4 a blwyddyn 5 yn ein dosbarth.

Welcome to class 7! There are 28 year 4 and year 5 children in our class.

 

 

  

Caiff gwaith cartref ei anfon adref pob dydd Gwener a chaiff llyfrau darllen a chofnodion darllen eu anfon adref a’u dychwelyd yn ddyddiol. Dylech ddychwelyd bagiau gwaith cartref pob dydd Mercher.

  

Homework will be sent home every Friday and returned every Wednesday.  Reading books and records will be sent home and should be returned daily.

 

 

Bydd nofio pob dydd Iau a rygbi pob yn ail ddydd Llun yn ystod tymor y Gwanwyn.  

Sicrhewch fod gan eich plant cit ac esgidiau addas ar y diwrnodau yma os gwelwch yn dda.

 

During the Spring term, there will be swimming every Thursday and rugby every other Monday. Please ensure your child has suitable kit and footwear on these days.

 

Cwestiwn tymor yr Hydref:

Pam fod ein cefnforoedd yn bwysig i ni?

 

Our big question for the Autumn term is:

Why are our Oceans important to us?

 

Mae ein cefnforoedd wedi bod yn bwysig iawn am drafnidiaeth dros y blynyddoedd.

 

Y tymor yma byddwn yn astudio’r Titanic.

This term we will be studying the Titanic.


Top