Menu
Home Page

Mathemateg / Mathematics

Cyflwyniad Mathemateg / Maths Presentation

Geirfa Mathemateg / Mathematical phrases and vocabulary

rhifau 1-10

Canllawiau Blwyddyn 1 / Year 1 Handbook

Canllawiau Blwyddyn 2/ Year 2 Handbook

Canllawiau Blwyddyn 3 / Year 3 Handbook

Canllawiau Blwyddyn 4 / Year 4 Handbook

Canllawiau blwyddyn 5 / Year 5 Handbook

Dewch i ddysgu ein Tablau / Come and learn our Times Tables;
Beth yw Rhifau Rhagorol? / What is Big Maths?

Pwerbwynt Big Maths - CLIC

Gemau Mathemateg

Top