Menu
Home Page

Dosbarth 3 2021-2022

Croeso i Ddosbarth 3

Athrawes: Mrs E James

Cynorthwy-wyr:

Miss C Wiltshire

31 Blwyddyn 1 / Year 1

Trydar / Twitter:  Dosb3_YGGB

Email address: JamesE137@hwbcymru.net

P.E every Thursday (No earrings, jewellery to be worn ). Children to bring their kit to school so that they can practise dressing and changing themselves.

Dosbarth 3

How to access work on HWB.

Still image for this video

How to access work on HWB

Still image for this video

Cymro a Chymraes yr wythnos 17.1.22

Postio llythyr, ond i bwy tybed?

Cymro a Chymraes yr wythnos 10.1.22

Dathlu’r Nadolig

Still image for this video

Dathlu’r Nadolig

Still image for this video

Y Dyn Eira

Still image for this video
Trip i Neuadd Dewi Sant i weld y sioe ‘Y Dyn Eira’

Brechdan Bondiau Rhif I 10

Cymro a Chymraes yr wythnos 29.11.21

Cymro a Chymraes yr wythnos 22.11.21

Llwyddoch chi adeiladu wal i wrthsefyll y storm?

Still image for this video

Llwyddoch chi adeiladu wal i wrthsefyll y storm?

Still image for this video

Oes modd adeiladu wal i atal pentref Cantre’r Gwaelod rhag boddi tybed?

Datblygu Sgiliau adio

Efelychu gwaith Henry Matisse

Diogelwch ar y ffordd

Cymro a Chymraes yr wythnos

Casglu dail

Petit Déjeuner - Baguettes, Brioche, croissant a Pain au chocolat

Stori Cantre’r Gwaelod

Still image for this video

Iechyd a lles

Cymro a Chymraes yr wythnos

Cymro a Chymraes yr wythnos

IECHYD a LLES

Still image for this video

Mathemateg a Rhifedd

Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu


Top