Menu
Home Page

Dosbarth 6 2019-20

Croeso i ddosbarth 6 !

Athrawes - Mrs Riding

Blwyddyn 3 a 4

 

Mae 31 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg , chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd. Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Gwener ac yn dod yn ôl i'r ysgol erbyn dydd Mercher.  Mae ymarfer corff ar ddydd Mawrth a dydd Iau felly bydd angen dillad addas. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen gyda'r angen ond os bosib ddylai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.

 

 

There are 31 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Friday and is handed in by Wednesday.  Every Tuesday and Thursday we have P.E. therefore adequate clothing will be required. Our reading books are changed as needed although pupils should try to remember to bring their reading files every day.

 

 

 

 

 

Dyma ni...

Dyma ni... 1
Dysgwyr uchelgeisiol, galluog

Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom

Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom 1
Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom 2
Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom 3
Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom 4
Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom 5
Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom 6
Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom 7
Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom 8
Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom 9
Cyfranwyr mentrus a chreadigol

Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day

Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 1 Y Crocodeil Anferthol yn gweithio’n galed !
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 2 Yn trafod a darllen ein hoff lyfrau.
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 3
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 4
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 5
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 6
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 7 Pwy yw ein hoff gymeriadau, tybed?
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 8
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 9
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 10
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 11
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 12
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 13
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 14
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 15 Gwerth Lle gyda Matilda.
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 16 Yn ysgrifennu storiau difyr.
Unigolion iach, hyderus

Diwrnod Hwyl yr Urdd / Fun day with the Urdd

Diwrnod Hwyl yr Urdd / Fun day with the Urdd 1 Yn cwrdd â Mr Urdd ❤️
Diwrnod Hwyl yr Urdd / Fun day with the Urdd 2 Dyma ni’n cydweithio.
Diwrnod Hwyl yr Urdd / Fun day with the Urdd 3 Sgiliau tenis.
Diwrnod Hwyl yr Urdd / Fun day with the Urdd 4 Rydym yn gystadleuol iawn yn chwarae ‘Osgoi pêl’

Top