Menu
Home Page

Dosbarth 6 2019-20

Croeso i ddosbarth Gelli !

Athrawes - Mrs Riding

Blwyddyn 3 a 4

 

Mae 31 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg , chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd. Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Gwener ac yn dod yn ôl i'r ysgol erbyn dydd Mercher.  Mae ymarfer corff ar ddydd Mawrth a dydd Iau felly bydd angen dillad addas. Rydyn ni'n newid ein llyfrau darllen gyda'r angen ond os bosib ddylai disgyblion dod a'u ffeiliau darllen bob dydd.

 

 

There are 31 children in our class this year. We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. Homework is assigned on a Friday and is handed in by Wednesday.  Every Tuesday and Thursday we have P.E. therefore adequate clothing will be required. Our reading books are changed as needed although pupils should try to remember to bring their reading files every day.

 

 

 

 

 

Trydar/Twitter: Dosbarth6_YGGB

Dyma ni...

Dyma ni... 1
Dysgwyr uchelgeisiol, galluog

Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom

Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom 1
Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom 2
Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom 3
Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom 4
Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom 5
Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom 6
Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom 7
Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom 8
Yn creu rheolau ar gyfer ein dosbarth / deciding on rules for our classroom 9

Ein Thema y tymor yma yw ‘Dathliadau’

Our theme this term is ‘Celebrations’

Cyfranwyr mentrus a chreadigol

Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day

Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 1 Y Crocodeil Anferthol yn gweithio’n galed !
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 2 Yn trafod a darllen ein hoff lyfrau.
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 3
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 4
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 5
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 6
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 7 Pwy yw ein hoff gymeriadau, tybed?
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 8
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 9
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 10
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 11
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 12
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 13
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 14
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 15 Gwerth Lle gyda Matilda.
Rydym yn dathlu Diwrnod Roald Dahl 📚/ We are celebrating Roald Dahl’s day 16 Yn ysgrifennu storiau difyr.
Unigolion iach, hyderus

Diwrnod Hwyl yr Urdd / Fun day with the Urdd

Diwrnod Hwyl yr Urdd / Fun day with the Urdd 1 Yn cwrdd â Mr Urdd ❤️
Diwrnod Hwyl yr Urdd / Fun day with the Urdd 2 Dyma ni’n cydweithio.
Diwrnod Hwyl yr Urdd / Fun day with the Urdd 3 Sgiliau tenis.
Diwrnod Hwyl yr Urdd / Fun day with the Urdd 4 Rydym yn gystadleuol iawn yn chwarae ‘Osgoi pêl’
Cyfranwyr mentrus, creadigol

Pwy yw Iona Iach?/ Who is Iona Iach?

Still image for this video
Rydym yn cyflwyno Iona Iach yn y gwasanaeth/ We are presenting Iona Iach in the assembly
#y4diben #cwricwlwmnewydd

Ymwelydd pwysig / Important visitor = Super Attender

Ymwelydd pwysig / Important visitor = Super Attender 1
Dinasyddion egwyddorol, gwybodus

Dathlu Diwrnod Ailgylchu / Celebrating Recycle day

Dathlu Diwrnod Ailgylchu / Celebrating Recycle day 1 Yn didoli gwrthrychau
Dathlu Diwrnod Ailgylchu / Celebrating Recycle day 2 Hmmmm? Ym mha fin,tybed?
Dathlu Diwrnod Ailgylchu / Celebrating Recycle day 3
Dathlu Diwrnod Ailgylchu / Celebrating Recycle day 4

Rydym wedi ailgylchu papur/ We have recycled paper

Rydym wedi ailgylchu papur/ We have recycled paper 1

Dathlu Diwrnod Shwmae Sumae

Still image for this video
Pwysigrwydd dechrau sgwrs yn Gymraeg/ Starting a conversation in Welsh

Joio yn y Jambori ! Helo Mr Urdd!

Joio yn y Jambori ! Helo Mr Urdd! 1
Dysgwyr uchelgeisiol, galluog

Meddwl Gyfrifiannol gyda Technocamp / Computational thinking with Technocamp

Meddwl Gyfrifiannol gyda Technocamp / Computational thinking with Technocamp 1
Meddwl Gyfrifiannol gyda Technocamp / Computational thinking with Technocamp 2
Meddwl Gyfrifiannol gyda Technocamp / Computational thinking with Technocamp 3
Meddwl Gyfrifiannol gyda Technocamp / Computational thinking with Technocamp 4
Unigolion iach ac hyderus

Gwersi Ioga! Yoga lessons. Teimlad o Hapusrwydd/ a feeling of Happiness

Gwersi Ioga! Yoga lessons. Teimlad o Hapusrwydd/ a feeling of Happiness 1
Gwersi Ioga! Yoga lessons. Teimlad o Hapusrwydd/ a feeling of Happiness 2
Gwersi Ioga! Yoga lessons. Teimlad o Hapusrwydd/ a feeling of Happiness 3
Dinasyddion egwyddorol, gwybodus

Rydym wrth ein boddau yn cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2019 / We are overjoyed in supporting Wales in the Rugby World Cup 2019 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Rydym wrth ein boddau yn cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2019 / We are overjoyed in supporting Wales in the Rugby World Cup 2019 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 1 Dysgu Prifddinasoedd/ Researching Capital Cities
Rydym wrth ein boddau yn cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2019 / We are overjoyed in supporting Wales in the Rugby World Cup 2019 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 2 Baneri ‘r gwledydd
Rydym wrth ein boddau yn cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2019 / We are overjoyed in supporting Wales in the Rugby World Cup 2019 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 3 Yn barod i wylio’r gêm/ Ready to watch the game
Rydym wrth ein boddau yn cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2019 / We are overjoyed in supporting Wales in the Rugby World Cup 2019 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 4
Rydym wrth ein boddau yn cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2019 / We are overjoyed in supporting Wales in the Rugby World Cup 2019 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 5 Dysgu geirfa newydd/ Learning new vocabulary
Rydym wrth ein boddau yn cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2019 / We are overjoyed in supporting Wales in the Rugby World Cup 2019 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 6 Geirfa newydd
Rydym wrth ein boddau yn cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2019 / We are overjoyed in supporting Wales in the Rugby World Cup 2019 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 7 Defnyddio WordArt
Rydym wrth ein boddau yn cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2019 / We are overjoyed in supporting Wales in the Rugby World Cup 2019 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 8 Datrys problemau rhif. Sawl cais,trosiad ...?
Rydym wrth ein boddau yn cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2019 / We are overjoyed in supporting Wales in the Rugby World Cup 2019 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 9
Rydym wrth ein boddau yn cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2019 / We are overjoyed in supporting Wales in the Rugby World Cup 2019 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 10 Trefnu’r sgoriau
Rydym wrth ein boddau yn cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2019 / We are overjoyed in supporting Wales in the Rugby World Cup 2019 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 11 Baneri Cymru
Rydym wrth ein boddau yn cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2019 / We are overjoyed in supporting Wales in the Rugby World Cup 2019 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 12 Darganfod ffeithiau am Siapan
Rydym wrth ein boddau yn cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2019 / We are overjoyed in supporting Wales in the Rugby World Cup 2019 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 13 Ffeithiau diddorol am Japan🇯🇵
Rydym wrth ein boddau yn cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2019 / We are overjoyed in supporting Wales in the Rugby World Cup 2019 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 14 Dylunio crys newydd i Gymru
Rydym wrth ein boddau yn cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2019 / We are overjoyed in supporting Wales in the Rugby World Cup 2019 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 15 Ymchwilio ar lein
Rydym wrth ein boddau yn cefnogi Cymru yng Nghwpan Rygbi’r Byd 2019 / We are overjoyed in supporting Wales in the Rugby World Cup 2019 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 16 Cymharu anthem Wrwgwai a Chymru
Unigolion iach, hyderus

Dyma ni’n ymarfer ein sgiliau Rygbi/ Here we are practicing our rugby skills🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿💪

Dyma ni’n ymarfer ein sgiliau Rygbi/ Here we are practicing our rugby skills🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿💪 1
Dyma ni’n ymarfer ein sgiliau Rygbi/ Here we are practicing our rugby skills🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿💪 2
Dyma ni’n ymarfer ein sgiliau Rygbi/ Here we are practicing our rugby skills🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿💪 3
Dyma ni’n ymarfer ein sgiliau Rygbi/ Here we are practicing our rugby skills🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿💪 4

Joio yn ein Disgo Calan Gaeaf🎃 / Dancing in our Halloween disco 🎃

Joio yn ein Disgo Calan Gaeaf🎃 / Dancing in our Halloween disco 🎃 1
Joio yn ein Disgo Calan Gaeaf🎃 / Dancing in our Halloween disco 🎃 2
Joio yn ein Disgo Calan Gaeaf🎃 / Dancing in our Halloween disco 🎃 3
Joio yn ein Disgo Calan Gaeaf🎃 / Dancing in our Halloween disco 🎃 4
Joio yn ein Disgo Calan Gaeaf🎃 / Dancing in our Halloween disco 🎃 5
Joio yn ein Disgo Calan Gaeaf🎃 / Dancing in our Halloween disco 🎃 6
Unigolion iach, hyderus

Yn dathlu ‘Wythnos Iechyd a Lles’

Celebrating ‘ Our healthy and Well-being week’

Byw’n iach / Healthy living

 Byw’n iach / Healthy living 1 Mmmmmmm! Smwddis blasus !
 Byw’n iach / Healthy living 2 Yummmmmy Smoothies 🍒🍓🍇
 Byw’n iach / Healthy living 3 Rheolau i gadw’n ddiogel ar Noson Tân Gwyllt
 Byw’n iach / Healthy living 4 Mesur curiad y galon/ measuring our heart rate
 Byw’n iach / Healthy living 5 Dyddiadur ‘Cadw’n iach’ / keeping healthy diary
 Byw’n iach / Healthy living 6 Diemwnt 9 - what’s the most and least important ?
 Byw’n iach / Healthy living 7 Sawl burpee mewn munud tybed? Sawl press up?

Sawl ‘Burpee’ mewn munud?

Still image for this video
Amcangyfrif 🤔

Dathlu Diwrnod Plant Mewn Angen / Celebrating Children in Need #helpueraill #helpingothers #dodyngnghyd #gettingtogether

Dathlu Diwrnod Plant Mewn Angen / Celebrating Children in Need #helpueraill #helpingothers #dodyngnghyd #gettingtogether 1
Dathlu Diwrnod Plant Mewn Angen / Celebrating Children in Need #helpueraill #helpingothers #dodyngnghyd #gettingtogether 2

Top