Menu
Home Page

Dosbarth 8 2020-21

Croeso i Dudalen Dosbarth 8

 

Mae 32 o ddisgyblion yn ein dosbarth ac enw ein hathrawes ydy Miss Williams.

Blwyddyn 5: 4 plentyn 

Blwyddyn 6: 28 o blant

There are 32 pupils in our class and our teacher is Miss Williams.

Year 5: 4 children

Year 6: 28 children

 

Mae Ymarfer Corff ar ddydd Mercher ac mae angen gwisgo cit ymarfer corff i'r ysgol. Dylech ddychwelyd llyfrau darllen ar ddydd Gwener. Caiff gwaith cartref, sydd yn cynnwys geiriau sillafu ac ymarfer tablau, eu gosod ar Hwb pob dydd Gwener.

 

PE is every Wednesday and we must wear our PE kit to school. We should return reading books on Fridays. Homework is set on Hwb every Friday, including spelling words and times tables practise.
 

Mae croeso i chi fy ebostio os oes angen unrhyw help neu gymorth.

You’re welcome to email me to ask for any help or support you may need.

WilliamsC2759@hwbmail.net

 

Teulu Dosbarth 8 ๐Ÿ’™๐Ÿ’œ

How to access work on Hwb using XBox or Play Station

Dyma Ni! Rydyn ni yma i ddysgu a mwynhau!

Seremoni Gwobrwyo Blwyddyn 6 Leavers Ceremony


Top