Menu
Home Page

Dosbarth Clychau`r Gog

Dosbarth Clychau’r Gog

 

Dosbarth Blwyddyn 5 ydyn ni.
Mae yna 16 o ferched ac 13 o fechgyn yn ein dosbarth ni.

Rydyn ni'n dosbarth o blant hyderus a pharchus ac rydyn ni'n ffrindiau ffyddlon. Rydyn ni hefyd yn hoffi cadw'n heini trwy chwarae amrywiaeth o chwaraeon.

 

Mae ein diwrnodau ymarfer corff/ Our PE days are:

Dydd Mawrth & Dydd Gwener

Tuesday & Friday

 

Ebost i gysylltu/ Email to contact: WilliamsC2759@hwbcymru.net

Twitter:

 

 

 

 

 

 

Teulu Clychauโ€™r Gog ๐Ÿ’™

Beth ywโ€™r rheolau pwysicaf am ein dosbarth a pham, tybed? Which rules are most important for our class and why, I wonder?

Beth syโ€™n gwneud disgybl da? What makes a good pupil?

Ymarfer ein sgiliau saethu a thaflu yn ystod ein gwers ymarfer corff ๐Ÿ Practising our passing and shooting skills during our PE lesson this week ๐Ÿ

Dathlu Diwrnod Roald Dahl ๐Ÿ’› Celebrating Roald Dahl Day ๐Ÿ’›

Gwers byw yn dysgu sgiliau Adobe Create i greu clawr llyfr wediโ€™i ysbrydoli gan glawr James aโ€™r Eirinen Wlanog ๐Ÿ‘ Live lesson learning Adobe Create skills to create a book cover inspired by James and the Giant Peach ๐Ÿ‘


Top