Menu
Home Page

Staff yr ysgol / School Staff

Dewch i gwrdd a staff yr ysgol.

Come and meet the staff at our school!

Staff yr ysgol / School Staff

Pennaeth / Headteacher :                                           Mrs Nicola Gould

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher: Mrs Victoria Riding 

 

Athrawon / Teachers:                  Dosbarth 1:             

                                                    Dosbarth 2:             Mrs R Evans

                                                    Dosbarth 3:             Mrs E James

                                                    Dosbarth 4:             Mrs M Halls

                                                    Dosbarth 5:             Miss B Mathias

                                                    Dosbarth 6:             Mrs V Riding

                                                    Dosbarth 7:             Miss C Williams

                                                    Dosbarth 8:             Mr S Rock

Staff Cynorthwyol/ :                   Dosbarth 1:              Mrs Sara Davies, Miss Natalie Sealey,

Support Staff                                                             Miss Nicola Sweet

                                                    Dosbarth 2:             Mrs Lisa Dunn

                                                    Dosbarth 3:             Miss Stacey Saunders

                                                    Dosbarth 4:             Miss Bethan Saggers

                                                 

Cynorthwyes Cynnal Iaith / Language Support Assistant:  Mrs Rhian Faulknall

                                                                                    Mrs Rhian Page

                                                 Cymorth 1:1 Support:  Mrs Seren Hopkins

 

Staff Swyddfa / Office Staff:                                     Mrs Anne Worthington

Gofalwr / Caretaker:                                                     Mr Anthony Jones                                                           

 

 


Top