Menu
Home Page

Dosbarth 6 2021-2022

Croeso i Ddosbarth Gelli ! / Welcome to Dosbarth Gelli ! [ Dosbarth 6] 

 

Mae 27 yn ein dosbarth ni ac enw ein hathro yw Mr Dyer. Plant Blwyddyn  4 ydym ni ac rydym yn gyffrous iawn i ddysgu sgiliau newydd y flwyddyn hon ! 

 

We are a class of 27 and our teacher is Mr Dyer. We are in Year 4 and are very excited to learn new skills this year !

 

Mae ein gwersi Ymarfer corff ar Ddydd Mawrth ac ar ddydd Iau ac mae angen i ni ddod i’r ysgol gyda chit ymarfer corff. Peidiwch ag anghofio eich esgidiau ymarfer !!

Our P.E lessons are on a Tuesday and Thursdays and we need to bring  our sports kits to school on these days. Don't forget your trainers!

 

 

Gwybodaeth pwysig/ Important information

Stori Cantre'r Gwaelod | Primary Welsh Second Language Animations | BBC Teach

A group of friends are sat around a campfire. Kasia, Carter and Izzie know the myth of Cantre'r Gwaelod and decide to tell Elin the sad story of the ancient ...

Calan Newydd - Y Fari Lwyd

Cardiau Santes Dwynwen ❤️ #caredig #gofalgar

Pwy sydd yn y Gadair Goch? Santes Dwynwen a Brenin Brychan Brycheiniog #creadigol #mentrus

A bydd halen yn ymdoddi’r ia yn gyflymach tybed? #gwybodus #ymholgar

Penblwydd Hapus Mr Urdd!! 100 mlwydd oed heddi. #balch #cymraeg

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2022 #diogel #gwybodus #mentrus

Still image for this video

Rydym wedi cynllunio, creu a gwerthuso ein imovie sy'n son am gadw'n ddiogel ar lein. Roedd hi'n llawer o waith caled ond hwyl ar yr un pryd! Da iawn pawb ! 

#mentrus #creadigol #digidol

Rydym yn creu cyflwyniadau sy’n sôn am bwysigrwydd dangos parch ar lein

Dyma ein Masgots Gemau ar lein !

Pa ddeunyddiau ydy magnetau yn atynnu,tybed? #ymholgar #mentrus

Yn dathlu Dydd Gwyl Ddewi wrth ddarlunio ein Cennin Pedr #creadigol #cericreu

Dydd Gwyl Ddewi Hapus! #cymrocymraes

Ein harddangosfa ar gyfer ‘The Iron Man’. Ydy ei lygaid yn fflachio’n goch? #galluog #gwybodus

Enillwyr Eisteddfod yr ysgol. Llongyfarchiadau! #galluog #mentrus #creadigol

Diwrnod cefnogi Wcrain #caredig

Sul y Mamau Hapus. Dyma ein cardiau ...

Ein hymweliad i Sain Ffagan #gwybodus #dyniaethau

Still image for this video

Teithio nol mewn amser i Ysgol Sain Ffagan #gwybodus #dyniaethau #hanesdiddorol

Still image for this video

Sesiwn ymarfer corff fyda'r Urdd #ionaiachus #cadw'nheini

Thema Tymor yr Haf - 'Traed, Cam a Naid'

Summer theme - 'Hop, Skip and Jump'

Dyma ni yn recordio ein 'Monologues' ar gyfer ein radio #mentrus #creadigol

Pa ddiod sy'n effeithio ar enamel ein dannedd y mwyaf, tybed? What drink affects our teeth's enamel, I wonder? #gwybodus #iachus

#dinasyddiaeth #balch #iaithgymraeg #cymrocymraes

Still image for this video

Ein hymweliad i Bwll Mawr / Our visit to Big Pit #dyniaethau #mentrus

Still image for this video

Creu Cebabs Ffrwyth #iachus

Ein taith i Fae Caerdydd #unigolionmentrus

Chwaraewyr Wimbledon y dyfodol!

Dathlu ein diwrnod olaf y tymor wrth gael picnic Tedi Bêr!!!


Top