Menu
Home Page

Dosbarth 6 2021-2022

Croeso i Ddosbarth Gelli ! / Welcome to Dosbarth Gelli ! [ Dosbarth 6] 

 

Mae 27 yn ein dosbarth ni ac enw ein hathro yw Mr Dyer. Plant Blwyddyn  4 ydym ni ac rydym yn gyffrous iawn i ddysgu sgiliau newydd y flwyddyn hon ! 

 

We are a class of 27 and our teacher is Mr Dyer. We are in Year 4 and are very excited to learn new skills this year !

 

Mae ein gwersi Ymarfer corff ar Ddydd Mawrth ac ar ddydd Iau ac mae angen i ni ddod i’r ysgol gyda chit ymarfer corff. Peidiwch ag anghofio eich esgidiau ymarfer !!

Our P.E lessons are on a Tuesday and Thursdays and we need to bring  our sports kits to school on these days. Don't forget your trainers!

 

 

Gwybodaeth pwysig/ Important information

Stori Cantre'r Gwaelod | Primary Welsh Second Language Animations | BBC Teach

A group of friends are sat around a campfire. Kasia, Carter and Izzie know the myth of Cantre'r Gwaelod and decide to tell Elin the sad story of the ancient ...

Gwerthoedd YGG Bronllwyn


Top