Menu
Home Page

Dosbarth 3 2019-20


Dosbarth 3

Dosbarth Tonypandy

Athrawes: Mrs Dale 

Cynorthwy-ydd : Mrs Dunn, Miss Elliott a Miss Rees

 

Ymarfer Corff : Dydd Iau

Tost am y Tymor : £5.00

Thema am y tymor : Dathliadau

 

 

Dysgwyr mentrus a chreadigol 

 

Taith i'r parc i greu patrymau a thŷ sinsir Hansel a Gretel

 

 

 

 

 

Dysgwyr hyderus ac iach 

 

 

 

 

 

 

Dysgwyr Mentrus a chreadigol 

 

Beebot yn helpu Hansel a gretel ffeindio ei thŷ  

 

 

Helfa Hosanau 

 

Dysgwyr uchelgeisiol a galluog 

 

 

 

 

Trip ymweld a Sion Corn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plant mewn angen Dysgwyr mentrus a chreadigol

Plant mewn angen  Dysgwyr mentrus a chreadigol                             1
Plant mewn angen  Dysgwyr mentrus a chreadigol                             2
Plant mewn angen  Dysgwyr mentrus a chreadigol                             3

Dysgwyr Uchelgeisiol Galluog

Dysgwyr Uchelgeisiol Galluog 1
Dysgwyr Uchelgeisiol Galluog 2
Dysgwyr Uchelgeisiol Galluog 3
Dysgwyr Uchelgeisiol Galluog 4
Dysgwyr Uchelgeisiol Galluog 5
Dysgwyr Uchelgeisiol Galluog 6
Dysgwyr Uchelgeisiol Galluog 7
Dysgwyr Uchelgeisiol Galluog 8
Dysgwyr Uchelgeisiol Galluog 9
Dysgwyr Gwybodus 
Picture 1

Top