Menu
Home Page

Dosbarth 3 2019-20


Dosbarth 3

Dosbarth Tonypandy

Athrawes: Mrs Halls. Diolch i Mrs Dale cyn hynny. 

Cynorthwy-ydd : Mrs Dunn a Miss Elliott 

Blwyddyn 1 - 25 o blant Derbyn - 3

 

Ymarfer Corff/P.E. : Dydd Iau

Tost am y Tymor : £5.00

Thema am y tymor : Amser maith yn ôl 

 

 

Each child will be given a pack of stationary and this will be for them to use for the time they're in school or the HUB. 
 

We will be welcoming some of the children back next week. I've taken a video of the class for them to see how it looks before school starts so that it's not a shock to them. As you can see the tables are numbered. I will give your child a number in the morning and that will be your child's chair/ table for the day. Coats and bags are to be kept on the chair and not on their hooks. I can’t wait to see all of you! Mrs Halls 😊

Individual pack for each child

Classroom arrangement

Still image for this video

Dysgu o’r cartref

Home learning resources

Adnoddau dysgu o’r cartref 

 

(All work shall be sent via seesaw, individual codes have been sent for each child)

 

Tanysgrifiad 1 mis am ddim i rieni i adnoddau Twinkl. Gwefan addysgol yw twinkl sy'n darparu casgliad o adnoddau ar-lein. I gael mynediad i'r tanysgrifiad am ddim, dilynwch y ddolen isod:

 

1 month free parent subscription to Twinkl. Twinkl is an educational website that provide a collection of online resources. To access the free subscription please follow the link below:

 

https://www.twinkl.co.uk/offer

access code- UKTWINKLHELPS

 

https://www.twinkl.co.uk/resources/covid19-school-closures

 

Useful websites: HWB, TopMarks, Hit the button, Tric a Chlic, Betsan a Rocco, PuppetPals, IMovie, Llyfrau bach Magi Ann,

 

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/ysgol-gynradd-gymraeg-bronllwyn/UploadedDocument/3635b6fe90dd405e9c9a79048287f61a/things-to-do-at-home.docx

Gwanwyn / Spring 2020

Sgiliau cyfathrebu

Patrymau

Trip i Sain Ffagan Chwefror 2020

Dysgwyr mentrus a chreadigol 

 

Taith i'r parc i greu patrymau a thŷ sinsir Hansel a Gretel

 

 

 

 

 

Dysgwyr hyderus ac iach 

 

 

 

 

 

 

Dysgwyr Mentrus a chreadigol 

 

Beebot yn helpu Hansel a gretel ffeindio ei thŷ  

 

 

Helfa Hosanau 

 

Dysgwyr uchelgeisiol a galluog 

 

 

 

 

NADOLIG 2019

Trip ymweld a Sion Corn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brwsio dannedd

Plant mewn angen Dysgwyr mentrus a chreadigol

Dysgwyr Uchelgeisiol Galluog

Dysgwyr Gwybodus 

Top