Menu
Home Page

Gwerthoedd ein hysgol / Our School Values

Dweision ni y gwerthoedd canlynol ar gyfer ein hysgol / We chose the following values for our school:

 

Hapus / Happy ; Caredig / Kindness; Parchus / Respectful; Hyderus / Confident; Gonestrwydd / Honesty;  Iachus / Healthy

Pob hanner tymor byddem yn canolbwyntio ar un gwerth.  Every half term we will concentrate on one value.

Caredigrwydd Tymor yr Hydref 2019/ Kindness Autumn Term 2019
Tymor yr Hydref 2019 / Autumn Term 2019: Hapusrwydd / Happiness

Amser Ioga! Joio! #hapusrwydd #ionaiachus #iechydalles #dosbarth4

Amser Ioga! Joio! #hapusrwydd #ionaiachus #iechydalles #dosbarth4 1

Amser Ioga! Amser Joio! Amser i ddawnsio! #hapusrwydd #iechydalles Dosbarth 4

Still image for this video

Beth yw ‘Hapusrwydd’ i ni ? / What does ‘Happiness’ mean to us? Dosbarth Gelli

Beth yw ‘Hapusrwydd’ i ni ? / What does ‘Happiness’ mean to us? Dosbarth Gelli 1 Rhannu syniadau- Grwpiau Enfys
Beth yw ‘Hapusrwydd’ i ni ? / What does ‘Happiness’ mean to us? Dosbarth Gelli 2 Rhannu syniadau- Grwpiau Enfys
Beth yw ‘Hapusrwydd’ i ni ? / What does ‘Happiness’ mean to us? Dosbarth Gelli 3 Gwaith Cartref - creu Map Meddwl
Beth yw ‘Hapusrwydd’ i ni ? / What does ‘Happiness’ mean to us? Dosbarth Gelli 4 Gwaith Cartref - creu Pic Collage
Beth yw ‘Hapusrwydd’ i ni ? / What does ‘Happiness’ mean to us? Dosbarth Gelli 5 Gwaith Cartref - creu Pic Collage
Beth yw ‘Hapusrwydd’ i ni ? / What does ‘Happiness’ mean to us? Dosbarth Gelli 6 Holiadur Hapusrwydd- cyswllt cartref
Beth yw ‘Hapusrwydd’ i ni ? / What does ‘Happiness’ mean to us? Dosbarth Gelli 7 Gwaith Cartref - creu Pic Collage
Beth yw ‘Hapusrwydd’ i ni ? / What does ‘Happiness’ mean to us? Dosbarth Gelli 8 Holiadur Hapusrwydd- cyswllt cartref

Hapusrwydd yw...

Still image for this video
Gwrandewch ar ein cerdd ‘Hapusrwydd yw ...’
Listen to our poem ‘Happiness is..’

Top