Menu
Home Page

Gwerthoedd ein hysgol / Our School Values

Dweision ni y gwerthoedd canlynol ar gyfer ein hysgol / We chose the following values for our school:

 

Hapus / Happy ; Caredig / Kindness; Parchus / Respectful; Hyderus / Confident; Gonestrwydd / Honesty;  Iachus / Healthy

Pob hanner tymor byddem yn canolbwyntio ar un gwerth.  Every half term we will concentrate on one value.

Caredigrwydd Tymor yr Hydref 2019/ Kindness Autumn Term 2019

Dosbarthiadau Dinas ac Ystrad.

Rydyn ni'n dathlu'r ffaith ein bod ni'n unigryw ac mae'n bwysig trin pawb â charedigrwydd. Aethon ni ati i addurno ein dwylo a dysgom am bwysigrwydd dwylo caredig. 

 

We celebrate our uniqueness and discussed the importance of treating everyone with kindness. We created a display by decorating our hands and learning about kind hands. 

 

Rydyn ni'n unigryw gyda'i gilydd rydyn ni'n gampus!

 

We are unique together we are a masterpiece!

Tymor yr Hydref 2019 / Autumn Term 2019: Hapusrwydd / Happiness

Dosbarthiadau Dinas ac Ystrad-

Rydyn ni wedi creu daliwr hapusrwydd! We've created a dreamcatcher! 

Dyma'r daliwr hapusrwydd

Cysywllt Cartref- Trafod a chofnodi pryd rydych chi'n hapus yn yr ysgol? 

Daliwr hapusrwydd terfynol

Amser Ioga! Joio! #hapusrwydd #ionaiachus #iechydalles #dosbarth4

Amser Ioga! Amser Joio! Amser i ddawnsio! #hapusrwydd #iechydalles Dosbarth 4

Still image for this video

Beth yw ‘Hapusrwydd’ i ni ? / What does ‘Happiness’ mean to us? Dosbarth Gelli

Hapusrwydd yw...

Still image for this video
Gwrandewch ar ein cerdd ‘Hapusrwydd yw ...’
Listen to our poem ‘Happiness is..’

Top