Menu
Home Page

Dosbarth Lafant

Athrawes ddosbarth - Miss B Mathias

Cynorthwyes ddosbarth - Mrs Rh Faulknall

Ebost / Email: Mathiasb4@Hwbcymru.net

Twitter: dosbarth5@missbmathias

 

Mae yna 31 o blant yn nosbarth Lafant. Rydyn ni’n ddosbarth hapus, cyfeillgar a thalentog sy’n mwynhau dysgu a datblygu sgiliau newydd. Bydd gwersi ymarfer corff pob dydd LLun a Gwener. 

Cofiwch eich cit i newid yn yr ysgol a thynnwch unrhyw emwaith os gwelwch yn dda!

Yn wythnosol, gosodir gwaith cartref ar Google Classrooms a bydd 2 lyfr darllen yn dod adref gyda'ch plentyn. Os gwelwch yn dda, dewch a’r llyfrau nol erbyn dydd MERCHER er mwyn cyfnewid llyfrau ar gyfer yr wythnos ganlynol.

 

There are 31 children in class Lafant. We are a happy, friendly and talented class who enjoy learning and developing new skills. PE lessons are on Mondays and Fridays. Children will need to bring their kit to school to change. Please remove all jewellery prior to the lesson. Homework is set on Google classrooms and reading books will be sent home weekly. Please return the books by WEDNESDAY in order to exchange books for the following week. 

 

Diolch!

Dyma Ni!

Diwrnod Roald Dahl

Mwynheuom ni yr arbrawf Skittles


Top