Menu
Home Page

Dosbarth 7 2020-21

Ymarfer am y Mabolgampau/ Practising for Sports Day 29.6.21

Prosiect TGCh/ ICT Project

Ymarfer Corff/ Physical Education 15.6.21

Ymweliad y Frigad Dan/ The Fire Brigade's visit 14.6.21

Ymchwiliad gwyddonol/ Scientific investigation 27.5.21

Gwaith am Storm Dennis/ Work on Storm Dennis 17.5.21

Gwaith TGCh a Cherddoriaeth: Dysgu am Gustav Holst/ ICT and Music work: Learning about Gustav Holst 12.5.21

Ymchwiliad gwyddonol/ Scientific investigation 11.5.21

Ymweliad gan PC Lloyd: Ymddygiad Gwrth-gymdeithasol/ Visit from PC Lloyd: Anti-social behaviour 29.4.21

Creu llosgfynydd/ Creating a volcano

Dysgu am onglau/ Learning about angles 29.4.21

Ymarfer sgiliau pel/ Practising ball skills 20.4.21

Dysgu am gorwyntoedd/ Learning about hurricanes 19.4.21

Dysgu am glociau analog/ Learning about analogue clocks 19.4.21


Top