Menu
Home Page

Dosbarth 4 2021-2022

Dosbarth 4

 

 

Athrawes ddosbarth- Miss Jordan Doran

Cynorthwyes ddosbarth- Mrs Sara Davies

 

 

Email address: doranj23@hwbcymru.net

 

Yn nosbarth 4, mae 28 o blant i gyd. Mae 25 ohonynt ym mlwyddyn 2 a 3 ohonynt ym mlwyddyn 1. In class 4, we have 30 children in total. 27 of whom are in year 2 and 3 are in year 1. 

 

Ymarfer Corff pob dydd Iau . Disgyblion i ddod a'u gwisg i'r ysgol i ymarfer newid. Does neb i wisgo unrhyw emwaith.

PE every Thursday. Pupils to bring their PE kit to school so that they can practise changing in their classes. No jewellery to be worn.

 

 

Bydd Llyfrau darllen yn cael eu danfon adref pob wythnos, a bydd gwaith cartref ar-lein trwy hwb yn wythnosol. Ymarferwch fewngofnodi.

Reading books will be sent home every week and homework will be sent online using the hwb platform. Please practise logging in at home.

 

Profion sillafu pob Dydd Gwener fel arfer. Ymarferwch y geiriau sillafu ar J2blast yn wythnosol.

Spelling tests are every Friday. Please practise the spelling words each week on J2blast.

How to log oin to my hwb account:

Still image for this video

How to find my work on J2E:

Still image for this video

Cantre'r Gwaelod

 

Y tymor hwn, rydym yn astudio'r thema  ysgol gyfan 'Cantre'r Gwaelod'. Dechreuon ni'r daith trwy ddarllen y stori ac edrych ar arteffact o'r stori sef castell. Mwynheuon ni ymchwilio a gofyn cwestiynau fel ditectifs ac edrychwn ymlaen at wneud gwahanol weithgareddau yn ymwneud a'r stori. Dyma luniau o'n gwaith a gweithgareddau:

 

This term we are studying the whole school theme of 'Cantre'r Gwaelod'. We started our learning journey by reading the story, learning about the characters and we looked at an artefact from the story which was a castle. In Class 4, we thoroughly enjoyed being detectives by asking questions and researching our artefact, and we look forward to completing more exciting activities about the story. Here are pictures of our work and activities:

 

 


Top