Menu
Home Page

Dosbarth 8 2021-2022

Dosbarth 8

Athrawes: Miss Andrews

Cynorthwyes: Miss Rees-Lewis

 

Email address: 

andrewsd95@hwbcymru.net

 

Mae 29 o ddisgyblion Blwyddyn 6 yn ein dosbarth.

There are 29 Year 6 pupils in our class.

 

 

Mae Ymarfer Corff ar ddydd Mercher ac mae angen dod â chit ymarfer corff i'r ysgol, sydd yn cynnwys crys glas, siorts ysgol a trainers. Cofiwch dynnu unrhyw emwaith cyn dod i'r ysgol.

Dylech ddod â llyfrau darllen yn ôl ac ymlaen i'r ysgol yn ddyddiol. Caiff gwaith cartref ei osod ar Google Classrooms pob dydd Gwener.

 

PE is every Wednesday and we must wear our PE kit to school,this includes. We should return reading books on Fridays. Homework is set on Hwb every Friday, including spelling words and times tables practise.

Class 8 Welcome Letter

Ein trip i Big Pit - 23.5.22

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Eisteddfod Hwyl - Dydd Gwyl Dewi - 1/3/22 

Fun Eisteddfod - St David's Day 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

 

Diwrnod yn dathlu traddodiadau Cymraeg gyda Dydd Gŵyl Dewi ac Eisteddfod Hwyl. Cynhaliodd yr Eisteddfod 3 cystadleuaeth, Llawysgrifen, Celf a Chanu, lle cawsom ni'r cyfle i gloi'r Eisteddfod gyda'n cân gystadlu, Anthem Genedlaethol Cymru. Ymdrechion gwych gan bawb, da iawn Dosbarth 8! 😁

 

A day celebrating Welsh traditions with St David's Day and a fun Eisteddfod. The Eisteddfod held 3 competitions, Handwriting, Art and Singing, where we had the chance to close the Eisteddfod with our competition song, the Welsh National Anthem. Great efforts by all, well done Class 8! 😁

 

Here are the winners of the Art and Handwriting competition, judged by Mr Rock. Diolch Mr Rock! 👍 

Gwers Ymarfer Corff - Ystumiau Yoga - Yoga Poses

Dewch i ddysgu barddoniaeth am Gantre'r Gwaelod! / Come and learn a Welsh poem about Cantre'r Gwaelod!

 

 

Clychau'r Cantre'r Gwaelod

 

O dan y môr a'i donnau,

Mae llawer dinas dlos,

Fu'n gwrando ar y clychau

Yn canu gyda'r nos.

 

Trwy ofer esgeulustod

Y gwyliwr ar y tŵr,

Aeth clychau Cantre'r Gwaelod 

O'r golwg dan y dŵr.

Ymwelydd Welsh Whisperer - 24/11/21

 

Daeth Welsh Whisperer i'n hysgol i greu cyfansoddiad cân unigryw gyda'n dosbarth ni. Rydyn ni'n mor lwcus i allu cyfansoddi cân unigryw i YGG Bronllwyn ac i'r holl ysgol i ganu.  Cawsom ni gyngherdd bach gan Welsh Whisperer i orffen y diwrnod hyfryd! Profiad anhygoel a llwyddiant arbennig - Da iawn Dosbarth 8!

 

Welsh Whisperer came to our school to create a unique song composition with our class. We are so lucky to be able to compose a unique song for YGG Bronllwyn and for the whole school to sing. We had a little concert by the Welsh Whisperer to end the lovely day! Brilliant experience and a great achievement - Da iawn Dosbarth 8!

 

 

 

 

 

 

 

Still image for this video
Welsh Whisperer yn perfformio i'r ysgol gyfan mewn gwasanaeth dros Google Meet! Plant i gyd wedi joio!
The Welsh Whisperer performing to the whole school in assembly over Google Meet! The children really enjoyed!

Diwrnod Plant mewn Angen - 19/11/2021

 

Dydd y Cofio - 11/11/21

 

Creuodd plant Pabïau ar gyfer Dydd y Cofio, yn dilyn gyda 2 funud o dawelwch gan gofio a dangos parch at yr holl filwyr a wnaeth brwydro yn y rhyfel am ein gwlad.

 

Children created Poppies for Remembrance Day, followed by a 2 minutes of silence to show respect and to remember all the soldiers who fought for our country in the war.

 

 

Diwrnod Shwmae 2021

Still image for this video
Dathlu ein cymreictod / Celebrating our Welsh Culture.

Dyma ni'n adrodd darn o farddoniaeth 'Clychau'r Cantre'r Gwaelod.'
Here is us reciting a poem about the story of Cantre'r Gwaelod for diwrnod Shwmae!

Shwmaeee!

Still image for this video

Still image for this video
Daeth ddraig goch i Ddosbarth 8 i ddweud Shwmae!

Gwerthoedd YGG Bronllwyn


Top