Menu
Home Page

Dosbarth 8 2021-2022

Dosbarth 8

Athrawes: Miss Andrews

Cynorthwyes: Miss Rees-Lewis

 

Mae 29 o ddisgyblion Blwyddyn 6 yn ein dosbarth.

There are 29 Year 6 pupils in our class.

 

 

Mae Ymarfer Corff ar ddydd Mercher ac mae angen dod â chit ymarfer corff i'r ysgol, sydd yn cynnwys crys glas, siorts ysgol a trainers. Cofiwch dynnu unrhyw emwaith cyn dod i'r ysgol.

Dylech ddod â llyfrau darllen yn ôl ac ymlaen i'r ysgol yn ddyddiol. Caiff gwaith cartref ei osod ar Google Classrooms pob dydd Gwener.

 

PE is every Wednesday and we must wear our PE kit to school,this includes . We should return reading books on Fridays. Homework is set on Hwb every Friday, including spelling words and times tables practise.

Class 8 Welcome Letter


Top