Menu
Home Page

Dosbarth 3 / Class 3 2018/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso i ddosbarth 3!

Welcome to Dosbarth 3!

 

 

Athrawes : Mrs Emma James

Cynorthwy-ydd: Miss Stephanie Elliott

 

Mae yna 30 o blant yn y dosbarth.

There are 30 in the class.

 

 

Ymarfer Corff ar Ddydd Iau.

P.E on a  Thursday.

 

Arian tost am dymor yr Hydref yw £5.00

Toast money for the Autumn term is £5.00

 

 

Rydyn ni mas ar yr iard yn ddyddiol felly dewch i'r ysgol wedi gwisgo yn addas!

We are out on the yard learning everyday. Please ensure your child has a warm and waterproof coat

 

 

 

 

Ar drac ar y trac!

Creu cebab, creu patrwm

Creu patrymau yn yr awyr agored

Datblygu sgiliau mesur gydag unedau ansafonol

Gweithdy yn y sŵ

Joio yn y sŵ!

Tymor Newydd, enw grŵp newydd!

Ymarfer sgiliau adio

‘ I found a place where we can boogie! ‘ 🎶🕺

Still image for this video

Strictly here we come!

Am hetiau hyfryd!

Coginio i ddathlu Parti Piws.

Lluniau Elen Benfelen

Gwneud uwd

Stori Elen Benfelen

An Easter holiday experience for Dosbarth 3?

Diwrnod y llyfr 2019

Creu tabl ar fwydydd iachus ar gyfer y parti i agor Castell Myrddin. Pwy sy’n hoffi tomato?

Adeiladu Castell Myrddin, Dinas Emrys. Creu gwahoddiad ir parti yn y castell.

Efelychu gwaith Ruth Jên, ‘Menywod Cymreig’

Creu pypedau! Hyfryd!

A nawr amser i fwyta nhw! Yum Yum!

Edrychwch! Anhygoel!

Waw! Tŷ sinsir i addurno!

Beth am agor ein anrhegion?

Anrhegion? I ni ? Sgwn i beth yw e?

Beth am daflu ceiniogau?

Pa geiniogau fedrwch chi weld?

Dysgu am Arian. Gêm pen neu gynffon.

Stori Hansel a Gretel

Still image for this video

Stori Hansel a Gretel

Still image for this video

Seiberfwlio

Still image for this video

Joio Darllen!

Disgo Santes Dwynwen

Still image for this video

Disgo Santes Dwynwen

Bisgedi Santes Dwynwen. Yum Yum!

Didoli odrifau ac eilrifau.

Didoli odrifau ac eilrifau

Adeiladu tŷ sinsir o stori Hansel a Gretel.

Siapiau 3D. Ymchwilio i briodweddau siapiau 3D.

Chwilio am va va voom + cadw’n heini = Ionawr Iachus

Gwrach Caio “Mae ofn arnai i “

Dosbarthu ac adeiladu gyda siapiau 3D

Adeiladu siapiau 3D gyda brigau

Postio llythyron.....ble maen nhw’n mynd tybed?

Cadw’n heini! Ionawr Iachus!

Still image for this video

Cardiau Nadolig

Cymesuredd.

Rydyn ni wedi creu cyfres newydd o gardiau gweithgareddau i Ddosbarth 2 i helpu nhw i ddysgu siapiau.

Ar ôl y sioe heddi! Wedi joio!

Mwy o Bobl y Pants.

Pwy sy di bod yn dda, tybed?

Hwyl yr Wyl. Chwilio am Sion Corn yn yr ogofau. Joio.