Menu
Home Page

Dosbarth 6 2020-21

Croeso i Ddosbarth Gelli !

Dyma ni ...

Mae 33 yn ein dosbarth ni ac enw ein hathrawes yw Mrs Riding. Plant Blwyddyn 3 a 4 ydym ni ac rydym yn gyffrous iawn i ddysgu sgiliau newydd y flwyddyn hon ! 

 

We are a class of 33 and our teacher is Mrs Riding. We are in Year 3 and 4 and are very excited to learn new skills this year !

 

Mae ein gwersi Ymarfer corff ar Ddydd Mawrth ac mae angen i ni ddod i’r ysgol yn ein dillad ymarfer corff. 

Our P.E lessons are on a Tuesday and we need to wear our sports kits to school on this day. 

 

Llyfrau darllen - Mae angen dychwelyd ein llyfrau darllen ar ddydd Gwener a’u rhoi yn y ‘bocs arbennig’

 

Reading books - On Friday we return our school books and place in the ‘special box’ 

 

 

 

 

Trydar/Twitter: @Dosbarth6_YGGB

 

Croeso i chi fy ebostio er mwyn eich helpu a chefnogi / You're welcome to email me to ask for help or support - Mrs Riding

 

RidingV1@hwbcymru.net

Defyddio Hwb / Using Hwb

Still image for this video
Dyma sut i ddarganfod ffeiliau sydd wedi’u rhannu er mwyn cwblhau Gwaith Cartref ar J2easy ar Hwb
This is how you can open files that have been shared on J2easy, Hwb in order to complete homework tasks.

trim.95ACB6DA-8CD8-495E-BBC0-202C9C05F391.MOV

Still image for this video

Mathemateg pen / Datrys problemau.

Penblwydd hapus Roald Dahl / Happy birthday Roald Dahl !🎈

Gwerth lle / Place value. Beth yw gwerth y digidau? / What’s the value of each digit ?

Helfa ffeithiau / Fact hunt. Dysgu am Katherine Johnson / Learnng about Katherine Johnson Black History Month

Creu Archarwyr newydd / Creating new Superheroes!!

C0511B09-39EE-41FA-AE68-22E51B02E44E.MOV

Still image for this video

Creu awyrennau ar gyfer ein harcharwyr / Creating aeroplanes for our superheroes

Defnyddiom ni bapurau amrywiol i greu yr awyrennau . Pa un yw’r gorau tybed?

Pa un hedfanodd y pellter mwyaf ? / 

We used a variety of papers to make our aeroplanes. Which was the best one I wonder ? Which one flew the furthest ? 

Dathlu Diwrnod Shwmae / Shwmae everyone!


Top