Menu
Home Page

Cyngor Ysgol 2021-22

Llongyfarchiadau i aelodau newydd ein Cyngor Ysgol/ Congratulations to our new members of the School Council September 2021

Croeso i dudalen y Cyngor Ysgol. Rydym yn griw o ddisgyblion a etholwyd gan ein dosbarthiadau er mwyn eu cynrychioli yng nghyfarfodydd yr ysgol. 

 

Welcome - we are the school council for 2021/22! We are a crew of pupils that have been elected  by our class mates to represent their voice during school meetings. We meet every half term to discuss ideas, problems and solutions that our class mates have. Our school council represents the views of all our pupils and it gives us the opportunity to feel heard and a part of the whole school community.

 

Yn y cyfarfodydd rydym yn trafod gwahanol ffyrdd o wella’r ysgol yn fewnol, allanol ac yn addysgol. Rydym hefyd yn trefnu gweithgareddau gwanhaol i’r disgyblion. Eleni rydym yn ffocysu ar wella ei hamgylchedd dysgu wrth wella ein iard. 

 

 

In every meeting we discuss different ways in which we can improve our school internally, externally and educationally. We also organise various activities for the pupils. 

 

Dyma ni yn chwilio am bethau i archebu ar gyfer yr iard/ Here we are looking for items to buy for our yard

Rydym yn darllen sylwadau a syniadau pawb sydd wedi cael eu postio yn ein blwch postio/ We ar busy reading through all the suggestions and ideas from our suggestion box. Very interesting !

Yn brysur yn creu ein bocsys ‘Syniadau a Sylwadau’ ar gyfer pob dosbarth/ Busy making our ‘Suggestion and idea’ boxes for each class

Y Cyngor Ysgol yn cyflwyno’r blychau postio yn ein gwasanaeth Ysgol/ The School Council

Y Cyngor Ysgol yn helpu i werthu llyfrau / Members of the School Council helping to sell books

Llythyr cyffrous i son am 'Disgo Nadolig' 14/12/21 / Exciting letter about our Christmas Disco on the 14/12/21

Dyma ni’n cyflwyno ein llythyr Disgo Nadolig yn ein gwasanaeth ysgol


Top