Menu
Home Page

Dosbarth 7 2019-20

Dosbarth 7/Class 7

 

Athrawes: Miss Williams


Croeso i ddosbarth 7! Mae 31 o blant blwyddyn 4 a blwyddyn 5 yn ein dosbarth.

Welcome to class 7! There are 31 year 4 and year 5 children in our class.

  

Caiff gwaith cartref ei anfon adref pob dydd Gwener a chaiff llyfrau darllen a chofnodion darllen eu anfon adref a’u dychwelyd yn ddyddiol. Dylech ddychwelyd bagiau gwaith cartref pob dydd Mercher.

Homework will be sent home every Friday and returned every Wednesday.  Reading books and records will be sent home and should be returned daily.

 

Bydd ymarfer corff ar ddydd Mawrth a dydd Gwener yn ystod tymor yr Hydref.

Sicrhewch fod gan eich plant cit ac esgidiau addas ar y diwrnodau yma os gwelwch yn dda.

P.E. will take place on Tuesdays and Fridays during the autumn term.

Please ensure your child has suitable kit and footwear on these days.

Dyma Ni!

Dyma Ni! 1
Dyma Ni! 2

Cyfranwyr mentrus, creadigol

Picture 1 Cyflwyno Ceri Creu yn ystod y gwasanaeth!

Dysgwyr uchelgeisiol, galluog 

Rhannu symiau wrth ddefnyddio cymarebau. Dividing amounts into a ratio.

Unigolion iach, hyderus 

Cefnogi Cymru!

Cefnogi Cymru! 1
Cefnogi Cymru! 2

Unigolion iach, hyderus

Joio sesiwn ioga gynta’r flwyddyn! Enjoying the first yoga session of the year!

Cyfranwyr mentrus

Dysgwyr uchelgeisiol, galluog

Dysgu am bedwar elfen Meddwl Gyfrifiannol yn ystod gweithdy. Learning about the four elements of Computational Thinking during a workshop with Technocamps.

Cyfranwyr mentrus, creadigol

Collage o’u blaenllythrennau wedi’u creu o’u hoff bethau! Collage of their initials made from their favourite things!

Collage o’u blaenllythrennau wedi’u creu o’u hoff bethau! Collage of their initials made from their favourite things!  1
Collage o’u blaenllythrennau wedi’u creu o’u hoff bethau! Collage of their initials made from their favourite things!  2
Collage o’u blaenllythrennau wedi’u creu o’u hoff bethau! Collage of their initials made from their favourite things!  3

Blwyddyn 5 yn dysgu am beryglon tân ystafell wely gyda SWFireandRescue Diolch! Year 5 learning about the dangers of bedroom fires with SWFireandRescue Thank you!

Cyfranwyr mentrus, creadigol

Unigolion iach, hyderus

Unrhyw syniad beth rydyn ni’n creu o ddeunyddiau sydd wedi’u hailgylchu? Can anybody guess what we’re making from our recycled materials?

Rydyn ni’n hapus iawn gyda’n anghenfilod pryderon!

Nawr mae gennym ni rhywle i rannu ein pryderon 😁 We now have somewhere to share our worries 😁

Nawr mae gennym ni rhywle i rannu ein pryderon 😁 We now have somewhere to share our worries 😁 1
Nawr mae gennym ni rhywle i rannu ein pryderon 😁 We now have somewhere to share our worries 😁 2
Nawr mae gennym ni rhywle i rannu ein pryderon 😁 We now have somewhere to share our worries 😁 3
Nawr mae gennym ni rhywle i rannu ein pryderon 😁 We now have somewhere to share our worries 😁 4
Nawr mae gennym ni rhywle i rannu ein pryderon 😁 We now have somewhere to share our worries 😁 5
Nawr mae gennym ni rhywle i rannu ein pryderon 😁 We now have somewhere to share our worries 😁 6
Nawr mae gennym ni rhywle i rannu ein pryderon 😁 We now have somewhere to share our worries 😁 7

Unigolion iach, hyderus

Diwrnod iechyd meddwl!

Diwrnod iechyd meddwl! 1
Diwrnod iechyd meddwl! 2
Diwrnod iechyd meddwl! 3
Diwrnod iechyd meddwl! 4

Using our senses to think about what makes us happy 😃


Top