Menu
Home Page

Polisiau`r Ysgol / School Policies

Mae Polisiau ysgol yn delio gyda phob agwedd o fywyd ysgol.  Isod cewch weld ein prif bolisiau.  Os ydych chi eisiau polisi sydd ddim wedi rhstri isod cysylltwch a`r ysgol.

Ma

School policies cover every aspect of school life. Below are some of our most important policies for your reference. If you want to know our policy on something that is not listed, please ask the school office.

 

Hardcopies of information displayed is available upon request, as an eco-friendly school we would prefer to email documents where an email address is provided.

Adroddiad y Llywodraethwyr 2018-19 i`r rhieni / Governors report to Parents 2018-19

Prosbectws yr ysgol / School Prospectus

Cynllun Tan mewn Argyfwng/ Emergency Fire Plan

Ymddygiad a Disgyblu / Behaviour and Discipline

Strategaeth Ymddygiad / Discipline Strategy

Presenoldeb / Attendance

Polisi Iechyd a Diogelwch / Health and Safety Policy

Polisi Anghenion Gofal Iechyd/Healthcare Needs Policy

Polisi Cwynion / Complaints Policy


Top