Menu
Home Page

Polisiau`r Ysgol / School Policies

Mae Polisiau ysgol yn delio gyda phob agwedd o fywyd ysgol.  Isod cewch weld ein prif bolisiau.  Os ydych chi eisiau polisi sydd ddim wedi rhstri isod cysylltwch a`r ysgol.

Ma

School policies cover every aspect of school life. Below are some of our most important policies for your reference. If you want to know our policy on something that is not listed, please ask the school office.

 

Hardcopies of information displayed is available upon request, as an eco-friendly school we would prefer to email documents where an email address is provided.

Polisi Dechrau Ysgol RCT Starting School Policy

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i`r rhieni / Governors Annual Report to Parents

Crynodeb Cynllun Gwella`r Ysgol/ Published Summary of School Development Plan 2022-2023

Adroddiad y Llywodraethwyr i`r rhieni 2022-23

General Privacy Notice relating to the processing of Personal Data

Hysbysiad preifatrwydd cyffredinol sy`n ymwneud a phrosesu data personol

Prosbectws yr ysgol / School Prospectus

Polisi Gwisg Ysgol / School Uniform Policy

Cynllun Tan mewn Argyfwng/ Emergency Fire Plan

Ymddygiad a Disgyblu / Behaviour and Discipline

Strategaeth Ymddygiad / Discipline Strategy

Polisi Gwrth-fwlian / Anti-bullying Policy

Polisi Iechyd a Diogelwch / Health and Safety Policy

Polisi Anghenion Gofal Iechyd/Healthcare Needs Policy

Polisi Cwynion / Complaints Policy

Cynllun Rheoli Traffig / Traffic Management Plan

Cynllun Polisi Clwstwr Cwm Rhondda Cluster Transition Policy

Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol / Additional Leaner Needs Policy

Polisi /Cynllun Hygyrchedd / Accessibility Policy/Plan


Top