Menu
Home Page

Dosbarth 4 / Class 4 2018-19

Croeso i ddosbarth 4

 

Athrawes ddosbarth- Mrs Michaela Halls

Cynorthwyes ddosbarth- Miss Nicola Sweet

 

Yn nosbarth 4, mae 30 plant i gyd. Mae 22 ohonynt ym mlwyddyn 2 ac 8 ohonyn ym mlwyddyn 1. In class 4, we have 30 children in total. 22 of whom are in year 2 and 8 are in year 1. 

 

Ymarfer Corff pob dydd Mercher.

PE every Wednesday.

 

 

Llyfrau darllen a gwaith cartref i'w dychwelyd pob Dydd Mercher.

Reading books and homework to be returned very Wednesday.

 

Profion sillafu pob Dydd Gwener.

Spelling tests are every Friday.

Stori Beth Nesaf gan Jill Murphy, Noson Serennog gan Van Gogh a Pobl y pants o’r gofod/ Whatever Next story by Jill Murphy, Starry Night by Van Gogh and Aliens love underpants

 

Image result for pobl y pants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image result for starry night

Y tymor hwn, rydym yn astudio'r stori Beth Nesaf, edrych ar waith Van Gogh o’r enw ‘Noson Serennog’ a’r stori Pobl y pants o’r gofod. Rydym yn mwynhau dysgu'r storiau ar ffurf Pie Corbett a gwneud gwaith sy'n gysylltiedig â'r storïau a gwaith celf.

 

This term we are studying the story Whatever Next, Aliens love underpants and Van Gogh’s worked named ‘Starry Night’.We are enjoying learning the stories in the form of Pie Corbett, and we are thoroughly enjoying producing pieces of work based upon the stories and artwork.

Gweithgareddau tu fas/ Outside activities

Sillafu geiriau allweddol/ spelling key words

Still image for this video

Sillafu geiriau allweddol/ Spelling key words

Still image for this video

Blendio a darllen geiriau/ Blending and reading words

Blendio a darllen geiriau/ Blending and reading words 1
Blendio a darllen geiriau/ Blending and reading words 2
Blendio a darllen geiriau/ Blending and reading words 3
Blendio a darllen geiriau/ Blending and reading words 4
Blendio a darllen geiriau/ Blending and reading words 5
Blendio a darllen geiriau/ Blending and reading words 6

Stori Beth Nesaf wedi’i pherfformio gyda symudiadau. Whatever next story performed with actions.

Still image for this video
Dysgom ni’r stori dros 5 wythnos a phenderfynom ar symudiadau i ein helpu gofio’r stori. We learnt the story over 5 weeks and we chose certain actions to help us remember the story.

Y Gofod/ Space

 

Image result for space

 

Rydym mor gyffrous i ddysgu ffeithiau diddorol am y gofod. Mae'n wych!

 

We are so excited to learn many interesting facts about Space. It's fascinating!

 

Ein gwaith am y gofod/ Our work on Space

Ffeithiau am y gofod/ Facts about space

Still image for this video
Dyma gasgliad o ffeithiau dysgom ni am y gofod fel partneriaid. Defnyddiom ni’r sgrin werdd i deithio i’r gofod! Here is a collection of facts we learnt about space. We used the green screen to travel to space!

Stori yr Hugan Fach Goch a Hansel a Gretel/ Little Red Riding Hood and Hansel and Gretel

 

Fel rhan o’n thema ‘Amser maith  yn ôl’, canolbwyntion ni ar ddwy stori sef Yr Hugan Fach Goch ac Hansel a Gretel. Dyma gasgliad o luniau am yr holl waith mwynheuon ni gwblhau.

 

As part art of our theme ‘Once upon a time’, we concentrated on two stories which are Little Red Riding Hood and Hansel 

and Gretel. Here is a collection of pictures showing all of the work we enjoyed completing. 

 

 

PuppetPals stori Hugan Fach Goch

Still image for this video

Dilynwch ein Datblygiad Mathemaegol/ Follow our Mathematical Development

Odrifau ac eilrfau/ Odd and even numbers

Picture 1 Didoli odrifau/eilrifau/ Sorting odd/even numbers
Picture 2 Didoli odrifau/eilrifau/ Sorting odd/even numbers
Picture 3 Didoli odrifau/eilrifau/ Sorting odd/even numbers
Picture 4 Didoli odrifau/eilrifau/ Sorting odd/even numbers
Picture 5 Postio odrifau/eilrifau/ Posting odd/even numbers
Picture 6 Postio odrifau/eilrifau/ Posting odd/even numbers

Dosrannu degau ac unedau/ Partitioning tens and units

 

Picture 1 Gyda blocia/ With blocks
Picture 2 Dosrannu degau ac unedau
Picture 3 Gyda chardiau gwerth lle/ With place value cards
Picture 4 Gyda numicons/ With numicons
Picture 5 Gyda blociau/ With blocks
Picture 6 Gyda chardiau gwerth lle/ With place value cards
Picture 7 Gyda chardiau gwerth lle/ With place value cards
Picture 8 Gem ddigidol/ Digital games
Picture 9 Dosrannu degau ac unedau
Picture 10 Gem ddis/ Dice games
Picture 11 Gyda blociau/ With blocks
Picture 12 Gyda chardiau gwerth lle/ With place value cards

Trefnu ac ysgrifennu rhifau/ Ordering and writing numbers

Picture 1 Ysgrifennu a threfnu rhifau/ Writing and ordering
Picture 2 Ysgrifennu a threfnu rhifau/ Writing and ordering
Picture 3 Ysgrifennu a threfnu rhifau/ Writing and ordering
Picture 4 Ysgrifennu a threfnu rhifau/ Writing and ordering
Picture 5 Ysgrifennu a threfnu rhifau/ Writing and ordering
Picture 6 Ysgrifennu a threfnu rhifau/ Writing and ordering

Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20

Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 1 Gyda numicon
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 2 Our strictly number bonds to 10 partners
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 3 Our strictly number bonds to 10 partners
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 4 Number bonds to 10 with building blocks.
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 5 Number bonds to 10 with building blocks.
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 6 Bonidau 10/ Number bonds to 10 with pupils!
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 7 Bonidau 10/ Number bonds to 10 with pupils!
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 8 Number bonds to 10 with building blocks.
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 9 Number bonds to 10 with building blocks.
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 10 Number bond games
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 11 Number bond games
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 12 Number bond games
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 13 Bondiau 10 gyda chownteri
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 14 Bondiau 20 ar y cyfrifiadur
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 15 Bondiau 10 gyda chownteri
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 16 Gem byngo bondiau 20
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 17 Bondiau 20 gyda natur!Number bonds to 20 in nature
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 18 Bondiau 20 gyda natur!Number bonds to 20 in nature
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 19 Bondiau 20 gyda natur!Number bonds to 20 in nature
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 20 Bondiau 20 gyda natur!Number bonds to 20 in nature
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 21 Bondiau 20 gyda natur!Number bonds to 20 in nature
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 22 Gemau bondiau 20
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 23 Gyda numicon
Bondiau rhif i 10 a 20/ Number bonds to 10 and 20 24 Gyda numicon

Pupils helping each other to understand number bonds

Still image for this video

Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences

Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 1 Trefnu degau/ Ordering tens
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 2 Cyfri fesul 10/ Counting in tens
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 3 Trefnu degau/ Ordering tens
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 4 Trefnu setiau o 2/ Ordering in two’s
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 5 Cyfri fesul 5/ Counting ni 5’s
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 6 Creu setiau o 2/ creating sets of 2
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 7 Dilyniannau rhif fesul 2
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 8 Number sequences in two’s
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 9 Number sequences in two’s
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 10 Dilyniannau rhif fesul 5
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 11 Dilyniannau rhif fesul 1
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 12 Number sequences in one’s
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 13 Dilyniannau rhif fesul 10
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 14 Number sequences in tens
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 15 Dilyniannu rhif fesul 10
Cyfri fesul 2, 5 a 10 a Dilyniannau rhif/ Counting in sets of 2, 5 and 10 and Number Sequences 16 Number sequences in tens

Adio a thynnu/ Addition and subtraction

Adio a thynnu/ Addition and subtraction 1 Tasgau amrywiol/ various tasks with cards
Adio a thynnu/ Addition and subtraction 2 Tasgau amrywiol/ various tasks with cards
Adio a thynnu/ Addition and subtraction 3 Tasgau amrywiol/ various tasks with pegs
Adio a thynnu/ Addition and subtraction 4 Tasgau amrywiol/ various tasks with conkers
Adio a thynnu/ Addition and subtraction 5 Tasgau amrywiol/ various tasks with rocks
Adio a thynnu/ Addition and subtraction 6 Tasgau amrywiol/ various tasks with dominoes
Adio a thynnu/ Addition and subtraction 7 Tasgau amrywiol/ various tasks with pegs
Adio a thynnu/ Addition and subtraction 8 Tasgau amrywiol/ various tasks on the computer
Adio a thynnu/ Addition and subtraction 9 Tasgau amrywiol/ various tasks on the computer
Adio a thynnu/ Addition and subtraction 10 Tasgau amrywiol/ various tasks in glitter/sand
Adio a thynnu/ Addition and subtraction 11 Tasgau amrywiol/ various tasks on the ipad
Adio a thynnu/ Addition and subtraction 12 Tasgau amrywiol/ various tasks with numbered balls
Adio a thynnu/ Addition and subtraction 13 Tasgau amrywiol/ various tasks with lego blocks
Adio a thynnu/ Addition and subtraction 14 Tasgau amrywiol/ various tasks with animals & pegs
Adio a thynnu/ Addition and subtraction 15 Tasgau amrywiol/ various tasks with animals & pegs
Adio a thynnu/ Addition and subtraction 16 Tasgau amrywiol/ various tasks with animals
Adio a thynnu/ Addition and subtraction 17 Tasgau amrywiol/ various tasks with big blocks
Adio a thynnu/ Addition and subtraction 18 Tasgau amrywiol/ various tasks with big blocks
Adio a thynnu/ Addition and subtraction 19 Tasgau amrywiol/ various tasks with big blocks
Adio a thynnu/ Addition and subtraction 20 Tasgau amrywiol/ various tasks with pegs

Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes

Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes 1 Creu siapiau gyda ffyn lolipops
Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes 2 Creating shapes with lollipop sticks
Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes 3 Creu estroniaid gyda siapiau 2d
Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes 4 Creu siapiau 2d gyda thoes.
Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes 5 Creating shapes with play dough.
Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes 6 Edrych am siapiau 2d tu fas a chreu picollage.
Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes 7 Searching for shapes outside and keeping a record.
Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes 8 Creu siapiau 2d gyda cherrig a brigau.
Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes 9 Creating 2d shapes with pebbles and sticks.
Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes 10 Look what I found! Dyma hecsagon!
Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes 11 Creating aliens using 2d shapes.
Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes 12 Creu siapiau 2d gyda brigau.
Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes 13 Creating 3d with marshmallows
Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes 14 Look what we’ve built!
Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes 15 Chwilio am siapiau 3d yn yr ysgol
Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes 16 Pa siâp ydw i?
Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes 17 Scanning for clues to guess the shape
Siapiau 2d a 3d/ 2d and 3d shapes 18 Edrychwch beth adeiladais i!

Creu patrymau ailadroddus/ Creating repetitive patterns

Creu patrymau ailadroddus/ Creating repetitive patterns 1 Big cone, small cone and rock pattern
Creu patrymau ailadroddus/ Creating repetitive patterns 2 Ailadrodd lliwiau
Creu patrymau ailadroddus/ Creating repetitive patterns 3 Brigau, cerrig a welîs
Creu patrymau ailadroddus/ Creating repetitive patterns 4 Beth sy’n dod nesaf?
Creu patrymau ailadroddus/ Creating repetitive patterns 5 Cones and stones pattern
Creu patrymau ailadroddus/ Creating repetitive patterns 6 Pattern with cubes
Creu patrymau ailadroddus/ Creating repetitive patterns 7 Patrwm gyda blociau ar linyn
Creu patrymau ailadroddus/ Creating repetitive patterns 8 Cerrig a chonau
Creu patrymau ailadroddus/ Creating repetitive patterns 9 Shape patterns
Creu patrymau ailadroddus/ Creating repetitive patterns 10 Repeating shape patterns
Creu patrymau ailadroddus/ Creating repetitive patterns 11 Patrwm blociau gwahanol liw
Creu patrymau ailadroddus/ Creating repetitive patterns 12 Repeating shape patterns

Ffracsiynau/ Fractions

Ffracsiynau/ Fractions 1 Hanner a chwarter
Ffracsiynau/ Fractions 2 Halves
Ffracsiynau/ Fractions 3 Torri hanner
Ffracsiynau/ Fractions 4 Lliwio ffracsiynau
Ffracsiynau/ Fractions 5 Cutting fractions
Ffracsiynau/ Fractions 6 Following instructions for fractions
Ffracsiynau/ Fractions 7 Torri ffracsiynau
Ffracsiynau/ Fractions 8 Dilyn cyfarwyddiadau ffracsiynol
Ffracsiynau/ Fractions 9 What will I put on my quarter?
Ffracsiynau/ Fractions 10 Lliwio hanner
Ffracsiynau/ Fractions 11 Colouring half
Ffracsiynau/ Fractions 12 I coloured half!

Arian/ Money

Arian/ Money 1 Deall gwerth darnau arian
Arian/ Money 2 Understanding the value of coins
Arian/ Money 3 Paying with the exact amount of money
Arian/ Money 4 Talu am eitemau gydag arian
Arian/ Money 5 Paying for items with the exact coins
Arian/ Money 6 I know the value of coins in numicon
Arian/ Money 7 Talais i gydag arian a numicons
Arian/ Money 8 Deall gwerth darnau arian
Arian/ Money 9 Talu am eitemau yn siop Dosbarth 4
Arian/ Money 10 Paying for items in Class 4’s shop!

Mesur ac amcangyfrif/ Measuring and estimating

Mesur ac amcangyfrif/ Measuring and estimating 1 Measuring using HWB
Mesur ac amcangyfrif/ Measuring and estimating 2 Mesur mewn cm
Mesur ac amcangyfrif/ Measuring and estimating 3 Measuring in cm
Mesur ac amcangyfrif/ Measuring and estimating 4 Estimating our footprints
Mesur ac amcangyfrif/ Measuring and estimating 5 Mesur Olson ein traed
Mesur ac amcangyfrif/ Measuring and estimating 6 Dyma fy ngwaith mesur

Faint o’r gloch yn hi? What is the time?

Faint o’r gloch yn hi? What is the time? 1
Faint o’r gloch yn hi? What is the time? 2 Digital and analogue clock
Faint o’r gloch yn hi? What is the time? 3 Cloc digidol ac analog
Faint o’r gloch yn hi? What is the time? 4 Gallaf ddweud faint o’r gloch yw hi.
Faint o’r gloch yn hi? What is the time? 5 Connecting the written time with analogue clocks
Faint o’r gloch yn hi? What is the time? 6 I can tell the time
Faint o’r gloch yn hi? What is the time? 7 Dysgu amser digidol
Faint o’r gloch yn hi? What is the time? 8 Cysylltu amser digidol ac analog
Faint o’r gloch yn hi? What is the time? 9 Llunio amser ar glociau
Faint o’r gloch yn hi? What is the time? 10 What time is it?

Clocwedd a gwrthglocwedd gyda throadau hanner a chwarter/ clockwise and anti-clockwise with quarter and half turns

Clocwedd a gwrthglocwedd gyda throadau hanner a chwarter/ clockwise and anti-clockwise with quarter and half turns 1 Cerdded yn glocwedd
Clocwedd a gwrthglocwedd gyda throadau hanner a chwarter/ clockwise and anti-clockwise with quarter and half turns 2 Walking anti-clockwise
Clocwedd a gwrthglocwedd gyda throadau hanner a chwarter/ clockwise and anti-clockwise with quarter and half turns 3 Troi hanner troad
Clocwedd a gwrthglocwedd gyda throadau hanner a chwarter/ clockwise and anti-clockwise with quarter and half turns 4 1 full turn clockwise
Clocwedd a gwrthglocwedd gyda throadau hanner a chwarter/ clockwise and anti-clockwise with quarter and half turns 5 Cynllunio llwybr gyda throadau
Clocwedd a gwrthglocwedd gyda throadau hanner a chwarter/ clockwise and anti-clockwise with quarter and half turns 6 Planning a route using directions and turns
Clocwedd a gwrthglocwedd gyda throadau hanner a chwarter/ clockwise and anti-clockwise with quarter and half turns 7 Ymarfer troadau gyda beebots
Clocwedd a gwrthglocwedd gyda throadau hanner a chwarter/ clockwise and anti-clockwise with quarter and half turns 8 Practising turns and directions with a beebot
Clocwedd a gwrthglocwedd gyda throadau hanner a chwarter/ clockwise and anti-clockwise with quarter and half turns 9 Cynllunio algorithm i’r beebot deithio
Clocwedd a gwrthglocwedd gyda throadau hanner a chwarter/ clockwise and anti-clockwise with quarter and half turns 10 Turning jungle animals clockwise and anti-clockwise

Gallaf droi’n glocwedd neu’n wrthglocwedd gyda throad chwarter a hanner/ I can turn clockwise or anti-clockwise using quarter and half turns

Still image for this video

Gallaf droi’n glocwedd neu’n wrthglocwedd gyda throad chwarter a hanner/ I can turn clockwise or anti-clockwise using quarter and half turns

Still image for this video

Cysylltu anifeiliaid y jyngl gydag onlgau sgwâr. Turning jungle animals 90 degrees clockwise and anti-clockwise.

Still image for this video

Bwyd casglodd Dosbarth 4 am Fanc Bwyd y Rhondda/ Food that Class 4 collected for the Rhondda Food Bank. Diolch yn fawr iawn!

Bwyd casglodd Dosbarth 4 am Fanc Bwyd y Rhondda/ Food that Class 4 collected for the Rhondda Food Bank. Diolch yn fawr iawn! 1 Diolch am eich cyfraniad i’r banc bwyd y Rhondda.
Bwyd casglodd Dosbarth 4 am Fanc Bwyd y Rhondda/ Food that Class 4 collected for the Rhondda Food Bank. Diolch yn fawr iawn! 2 Thank you for your contribution to Rhonddafoodbank

Diolch i Kerbcraft am helpu i ni fod yn ddiogel ar yr rhewl/ Thanks to Kerbcraft for helping us to be safer on the roads.

Diolch i Kerbcraft am helpu i ni fod yn ddiogel ar yr rhewl/ Thanks to Kerbcraft for helping us to be safer on the roads. 1
Diolch i Kerbcraft am helpu i ni fod yn ddiogel ar yr rhewl/ Thanks to Kerbcraft for helping us to be safer on the roads. 2
Diolch i Kerbcraft am helpu i ni fod yn ddiogel ar yr rhewl/ Thanks to Kerbcraft for helping us to be safer on the roads. 3
Diolch i Kerbcraft am helpu i ni fod yn ddiogel ar yr rhewl/ Thanks to Kerbcraft for helping us to be safer on the roads. 4

Ein hwythnos aml-ddiwylliant/ Our multicultural week

‘India’

 

Yr wythnos hon, astudiom ni India a dysgom lawer o bethau diddorol am y wlad. Edrychom ni ar batrymau Rangoli a’u llinell gymesur,  dysgom ni ffeithau am y wlad, crëom grefft yn seiliedig ar ŵyliau’r crefydd, edrychom ar wisg a dawns draddodiadol y wlad. Mwynheuon ni gymaint! 

 

This week, we have been learning about India as part of our multicultural week. We have studied Rangoli patterns and their symmetry, we learnt many intertesting facts about the country, we created crafts based on the country’s festivals as well as learning about India’s culture. We have thoroughly enjoyed ourselves!

Fideo o’n gwaith ni yr wythnos hon

Still image for this video
Picture 1

Ein taith ffantastig i weld Siôn Corn yn Dan yr Ogof/ Our fantastic trip to visit Father Christmas in Dan yr Ogof.

Santes Dwynwen Hapus!

Santes Dwynwen Hapus! 1 Hwyl a sbri yn y ddisgo!
Santes Dwynwen Hapus! 2 Hwyl a sbri yn y ddisgo!
Santes Dwynwen Hapus! 3 Hwyl a sbri yn y ddisgo!
Santes Dwynwen Hapus! 4 Hwyl a sbri yn y ddisgo!
Santes Dwynwen Hapus! 5 Hwyl a sbri yn y ddisgo!
Santes Dwynwen Hapus! 6 Hwyl a sbri yn y ddisgo!
Santes Dwynwen Hapus! 7 Hwyl a sbri yn y ddisgo!
Santes Dwynwen Hapus! 8 Hwyl a sbri yn y ddisgo!

Addurno dynion sinsir o Stori Hansel a Gretel/ Decorating gingerbread men from the story Hansel and Gretel

Addurno dynion sinsir o Stori Hansel a Gretel/ Decorating gingerbread men from the story Hansel and Gretel 1
Addurno dynion sinsir o Stori Hansel a Gretel/ Decorating gingerbread men from the story Hansel and Gretel 2
Addurno dynion sinsir o Stori Hansel a Gretel/ Decorating gingerbread men from the story Hansel and Gretel 3
Addurno dynion sinsir o Stori Hansel a Gretel/ Decorating gingerbread men from the story Hansel and Gretel 4
Addurno dynion sinsir o Stori Hansel a Gretel/ Decorating gingerbread men from the story Hansel and Gretel 5
Addurno dynion sinsir o Stori Hansel a Gretel/ Decorating gingerbread men from the story Hansel and Gretel 6
Addurno dynion sinsir o Stori Hansel a Gretel/ Decorating gingerbread men from the story Hansel and Gretel 7
Addurno dynion sinsir o Stori Hansel a Gretel/ Decorating gingerbread men from the story Hansel and Gretel 8
Addurno dynion sinsir o Stori Hansel a Gretel/ Decorating gingerbread men from the story Hansel and Gretel 9

Disgo a hetiau Pasg/ Easter disco and bonnet parade 🐣


Top