Menu
Home Page

Dosbarth Pabi

Croeso i Flwyddyn 6 !

Dyma ni ...

Mae yna 27 o blant yn nosbarth Pabi. Rydyn ni’n ddosbarth hapus, cyfeillgar a thalentog sy’n mwynhau dysgu a datblygu sgiliau newydd. Bydd gwersi ymarfer corff pob dydd Llun a Mercher. 

Cofiwch cit i newid yn yr ysgol a thynnwch unrhyw emwaith os gwelwch yn dda!

Yn wythnosol, gosodir gwaith cartref ar HWB a bydd llyfr darllen yn dod adref gyda'ch plentyn. Bydd 2 lyfr darllen gan bawb: 1 Cymraeg ac un Saesneg. Bydd un llyfr yn aros yn yr ysgol a'r llall yn aros yn ty ac yn cael eu cyfnewid bob yn ail wythnos.

 

There are 27 children in class Pabi We are a happy, friendly and talented class who enjoy learning and developing new skills. PE lessons are on  Monday and Wednesdays. Children will need to bring their kit to school to change. Homework is set on HWB and reading books will be sent home weekly. Every pupil will have 2 reading books [ 1 English and 1 Welsh] One book will remain in school for the week and the other will be taken home for a week. They will be swapped over everey Monday.

 

Diolch!

Ymarfer Corff pob dydd Llun a dydd Mercher. Sporting Marvels ar ddydd Mercher. 

Dyma aelodau’r Eco Bwyllgor.

Dyma aelodau’r Criw Cymraeg.

Dyma aelodau ein Cyngor Ysgol #dinasyddionegwyddorol

Dyma ein Arweinwyr Digidol.

Yn joio yn yr haul ☀️!!

Rydym yn dysgu sgiliau newydd wrth ddefnyddio Adobe Express ac yn creu clawr newydd i ddathlu Diwrnod Roald Dahl.

Yn dathlu Diwrnod Roald Dahl wrth wisgo’n felyn sef hoff liw Roald Dahl

We have created new characters using portmanteau to celebrate Roald Dahl day.

Rydym yn chwilio am y gwledydd sy’n cystadlu yng Ngwpan rygbi’r byd 2023.

‘I have a dream too !’

Still image for this video
A poem inspired by Dr Martin Luther King.

Rydym yn ymarfer ein sgiliau rygbi gyda Jack.

Still image for this video

IMG_1204.mov

Still image for this video

Rydym wedi dysgu Iaith Arwyddion.

Still image for this video

Rydym yn dysgu sgiliau Cymorth Cyntaf a dysgu sut i achub bywyd.

Rydym yn dysgu sgiliau pêl- rwyd. Pwy sy’n ymosod a phwy sy’n amddiffyn,tybed?

Diolch i lyfrgell Aberdâr am gyflwyno bywyd yn y 60au. Cawsom gymaint o hwyl yn gwisgo dillad o’r 60au. Am hwyl! Am ffasiwn!

Dyma ein negeseuon i dïm Cymru. Pob lwc Cymru yn ei gêm yn erbyn Ariannin. #CmonCymru!

Beth yw pellter perimedr ein hysgol,tybed? Ateb:0.48km

Rydym yn defnyddio byrddau gwyn a siart Gwerth Lle i’n helpu lluosi a rhannu gyda 10,100 a 1000.

Pawb yn joio yn gollwng eu hofrennydd ac amseru faint o amser maen nhw’n cymryd i glanio. Oes gwahaniaeth rhwng yr hofrennydd mawr a bach, tybed? #STEM

Sawl eiliad?

Still image for this video

Pawb yn brysur...

Still image for this video

Sgiliau cyfrifiannell wrth gofnodi canlyniadau ymchwiliad hofrennydd a gweithio mas y cyfartaledd

Treulion ni amser yn clirio'r ardd. Edrychwch ar maint yr nasturtium. Tybed beth fydd yr Eco Bwyllgor yn plannu wythnos yma?

Llongyfarchiadau i bawb a chymerodd rhan yng nghastadleuaeth Cogurdd Da iawn wir !!!!

Ein Pwyllgor Eco yn paratoi ar gyfer arbrawf tyfu bylbiau gwahanol yn gysylltiedig ar Amgeuddfa Genedlaethol. Cennyn Pedr, Crocws ac un fath o bulb arall. Tybed beth fydd yr bulb arall a pryd fydden nhw'n blodeuo.

Rydym yn archwilio arteffactau gwahanol o’r 60au.Am gamera rhyfedd a ffôn rydych chi’n deialu !!

Rydym yn trafod pwyntiau ‘o blaid ac yn erbyn’ wrth ystyried byw yn y 60au.

Rydym yn joio dathlur Calangaeaf. A wisgoedd dychrynllyd!!!

Disgo Calangaraf

Still image for this video

IMG_1508.mov

Still image for this video

IMG_1502.mov

Still image for this video

Dysgom ni lawer o sgiliau newydd gan ddefnyddio Adobe Express a chreu pabiau coch ar gyfer Sul y Cofio 2023

Sul y Cofio 2023

Yn adrodd ‘In Flanders Fields’ gan John Mcrae

Still image for this video

IMG_1553.mov

Still image for this video

Gwaith Cartref a chyflwyniadau gwych am y gofod. Ydyn ni’n barod i deithio i’r gofod tybed?

Cyflwyniadau gwych !

Hwyl ym Mharc Gelli.

Glanio ar y lleuad 1969 Dewch i wrando ar ein erthyglau papur newydd sy’n sôn am y digwyddiad anhygoel yma yn y 60au !

Rydyn ni wedi cwrdd a phobl enwog iawn yr wythnos hon ! #sgrinwerdd

Diwrnod penigamp heddiw yn creu cerdd Cinquain a chrysau t ar ol dysgu ffeithiau diddorol am y gofod Diolch i Astro Cymru ac STFC

Dyma ein crysau t y gofod #mentrusachreadigol

Still image for this video

Llongyfarchiadau i’n tîm Pêl droed 👏👏

POP23 - Protecting our Planet

IMG_1722.mov

Still image for this video

Diolch i Ysgol Park Primary am eu llythyron.

Llongyfarchiadau i’n tïm rygbi cymysg.

Ymchwilio prisiau amrywiol ar gyfer ein cynnyrch ar gyfer y ffair Nadolig. Pa un yw’r gore tybed?

Plant yn defnyddio llif, peiriant torri, a glud i creu addurn.

Ymchwilio

Still image for this video
Cwestiwn : Oes cysylltiad rhwng maint marblen a maint y crater a greir wrth gollwng ?

Ymchwilio

Still image for this video
Cwestiwn : Oes cysylltiad rhwng maint marblen a maint y crater a greir wrth gollwng ?

Defnyddio Slo- Mo

Still image for this video

Diwrnod Siwmperi Nadolig 2023.

PC Jenkins yn trafod ymddygiad gwrthgymdeithasol gyda ni.

Breichledi Nadolig yn dechrau edrych yn grêt !

Ein Ffair Nadolig !

Ein cynnyrch Nadolig

Still image for this video

POP23 Protecting our Planet

Ein Sioe Nadolig ‘Strictly Nadolig yn y 60au’

Gwers rhithiol - Bryn Pica. Ailgylchu nwyd Nadolig.

Gwers rhithiol ‘Adobe Express’ darlunio lluniau.

Ein lluniau sialc o’r gofod a Nebiwla !

Celf y 60au

Joio ar ein diwrnod olaf! Pawb yn gwisgo pyjamas Nadolig !!!

Cardiau Nadolig hyfryd !

Ym mha wledydd ydy Sbaeneg yn cael ei defnyddio , tybed?

Gwersi Hanes bywiog a bythgofiadwy ! Diolch i gwmni ‘Sioe Mewn Cymeriad’ am arwain gweithdy gyda ni wedi selio ar y llyfr ‘10 stori Hanes Cymru’

Lluniau Llonydd

Still image for this video

Ymwelydd arbennig heddiw !!

Byth yn rhy hen i chwarae tu allan !!

Gwaith 2D a cyfrifiadur ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024 Gwehyddu ar gyfer Eisteddfod .

Hoff lyfrau darllen Cymraeg Blwyddyn 6!

Gwersi Sbaeneg Excellente !!!! Gracias Mari Kirk.

Diwrnod Diogelu ar Lein 2024/ Safer Internet Day 2024 ‘Ysbrydoli Newid ‘/ ‘Inspire Change’

Cynlluniau ‘Masgot E-Ddiogelwch’

Ein cyflwyniadau darllen. 

Dydd Gwyl Dewi Hapus !

Gwersi Sbaeneg. Diolch Mari #routesforlanguages

Diwrnod Mawrth / ‘Mars Day’ 5:3:24

Dathlu darllen. Sesiwn wych yn gwawdlunio gyda’r awdur Sion Tomos Owen. 
#DiwrnodyLlyfr2024

Gwersi Sbaeneg. Blasu bwydydd mmm! Beth yw eich hoff chwaraeon chi?

Ein grwp dawnsio ar gyfer yr Eisteddfod.

Parêd hetiau Pasg a disgo Pasg !

IMG_2705.mov

Still image for this video

Ein cardiau Pasg.

Gwers rhithiol CWRE

Yr EcoBwyllgor yn cyflwyno i’r Llywodraethwyr.

Ein tim pel droed yn cystadlu’n frwd.

Gwaith mesur. Sawl metr ?

Diwrnod Pontio yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Ein lluniau ar gyfer yr Eisteddfod

Holiadur defnyddio Gemau ar lein.

Ar draeth Abertawe!

Defnyddio Trinolion ( darnau pasta!!) i gyfrifo ffracsiynau o rif.

Ein cyflwyniadau i ddosbarthiadau eraill wedi selio sr ein llyfr Pontio ‘Sw Sara a’r lleidr neidr’

Ymweliad PC Jenkins i sôn am Seibr-fwlian. Diolch am drafod y neges bwysig gyda ni.


Top