Menu
Home Page

Dewch i gwrdd â`r Llywodraethwyr / Meet the Governors

Cadeiryddes y Llywodraethwyr / Chair of Governors 

Mrs Rhian Roberts (Llywodraethwr Cymunedol / Community Governor)

 

Is-gadeirydd y Llywodraethwyr / Vice Chair of Governors

Mrs Val Evans (Llywodraethwr Cymunedol / Community Governor)

 

Aelodau eraill y Llywodraethwyr / Other members of the Governing Body

Pennaeth / Head Teacher

Mrs Nicola Gould

Cynrychiolydd athro / Teacher Representative

Mrs Victoria Riding

Cynrychiolydd Staff Ategol / Other staff representative

Miss Bethan Saggers

Rhiant Llywodraethwr / Parent Governor

Mr Chris Saunders

Mrs Lucy Jenkins

Miss Cherie Thorne

Mr Hywel Tutton

Llywodraethwr Cymunedol / Community Governor

Mrs Rhian Roberts

Mrs Val Evans

Mr Geraint Wilcox

Llywodraethwr Awdurdod Addysg / Local Authority Governor

Mrs Wendy Allsop

Mr Eryl Samuel

 

 

 

 


Top