Menu
Home Page

Cogurdd Bl 6

Roedd rhai disgyblion Blwyddyn 6 wedi cymryd rhan yng nghystadleuaeth Cogurdd a daeth Delyth o`r Urdd i weld nhw.  Roedd pob un wedi gweithio`n galed ac wedi creu bwyd blasus iawn!  Bydd yn dasg anodd i Clare y gogyddes i ddweid ennillydd!

Some pupils in Year 6 took part in the Cogurdd competition and Delyth from the Urdd came to see them.  Everyone of them worked so hard and produced a very tasty dish!  Our cook Clare, will have a very hard job to select a winner!


Top