Menu
Home Page

Da iawn Ewan!

Yr wythnos ddiwethaf llofnododd Ewan ym Mlwyddyn 6, contract pel-droed gyda Bristol Rovers.  Da iawn ti Ewan, rydyn ni`n edrych ymlaen at glywed am dy lwyddiannau gyda`r Clwb.

Last week, Ewan in Year 6 signed a contract with Bristol Rovers.  Well done Ewan, we will look forward to hearing about your progress with the Club.


Top