Menu
Home Page

Gala`r Urrd/Urdd Gala

Llongyfarchiadau i ferched Blwyddyn 5 a 6 a gymerodd rhan yng Ngala`r Urdd ar 21.1.17.  Nofion nhw`n arbennig o dda ac wedi gwella ar eu hamser.

Congratulations to the Year 5 & 6 girls who took part in the Urdd National Gala on 21.1.17.  They all swam extremely well and improved on their times.Da iawn chi!


Top