Menu
Home Page

Prynhawn coffi

Diolch yn fawr iawn i bawb cyfranodd tuag at ein bore coffi ar gyfer Felindre.  Hefyd diolch i`r rhieni ddaeth i`n prynhawn aml-ddiwylliant ar gyfer y Cyfnod Sylfaen.  Llwyddon ni i godi £346.50 tuag at yr elusen Felindre.  Bydd Santander yn cyfrannu`r un swm tuag at yr elusen hefyd.  Diolch yn fawr iawn i Santander hefyd.  Codwyd cyfanswm o £693.00!

A big thank you to everyone that contributed to our coffee morning for Felindre.  Thank you to all that attended our multi-cultural afternoon for the Foundation Phase.  We managed to raise £346.50 for Felindre, which will be match funded by Santander!  Diolch Santander.  A total of £693.00!

 


Top